Page 10 - 2023_Neat
P. 10

EASA's arbejdskompetencer dækker i dag områder som luftdygtighed, flyopera-
       tioner og certificering af luftfartspersonel. På sigt vil EASA's kompetenceområder

       også omfatte lufttrafikstyring og luftfartstjenester samt lufthavne.       Lov om Luftfart og Trafikstyrelsen

       I Danmark baserer lovgivningen sig på ”Lov om Luftfart ”, som er lov nr. 252 af 10.

       juni 1960. Den nyeste udgave er nr. 959 af 12. sep. 2011 med ændringer pr 28

       august 2013.

       Lov om luftfart bemyndiger ministeren for TS til at udfærdige ministerielle
       bekendtgørelser. Disse underskrives af trafikministeren. Den bemyndiger også TS

       til at udfærdige Bestemmelser for civil Luftfart - det vi kalder BL’er. BL’er opdeles

       efter et nummersystem. Fx er BL 1.1 bestemmelser vedr. vedligeholdelse af fly,

       BL 7.1 er bestemmelser om lufttrafikregler.       På TS’s hjemmeside: Bestemmelser for civil luftfart er der mulighed for at finde alle

       BL’er.

       Prøv at finde BL 7-01 og find ud af, hvad der står i 4.1.8, så har du set systemet.
       1.2.1  Flyveinformationsformidling

       AIS (Aeronautical Information Service) er formidling af informationer og

       instrukser til luftfarten. Denne del sørger NAVIAIR www.naviair.dk for.


       Herunder ser du mulighederne på Naviairs hjemmeside.
      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2023      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15