Page 6 - 2023_Neat
P. 6

1.1 Indledning           (Luftfartsret 1 - 2 videoer)       Dette kapitel omfatter de bestemmelser og principper, der er gældende for luftfart

       i dansk luftrum.


       Trafikstyrelsen (TS) er myndighed for den civile luftfart i Danmark. Det betyder, at

       det er Trafikstyrelsen, der fastsætter bestemmelser for udøvelsen af luftfart og

       fører tilsyn med, at bestemmelserne bliver overholdt.

       Grundlaget for disse er:

       Lov om luftfart og Bestemmelserne indenfor luftfartslovgivningen.       Luftfartslovgivningen i Danmark bygger i vidt omfang på standarder, som

       er vedtaget indenfor de internationale luftfartsorganisationer.
       De områder, hvor lovgivningskompetencen er overført til EU, skal Danmark følge

       EU- reglerne.

      Klik på logoet herover for at komme direkte til luftfartsloven
                                                      6
       Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11