Page 5 - 2023_Neat
P. 5

Lufttrafiktjenesteluftrum, klassifikation ........................... 48


              Specielle luftrum, restriktioner ......................................... 50


              Flyvepladser ..................................................................... 51


              Baner og banesystemer .................................................... 57


              Banelys ............................................................................ 58


              Markering af hindringer ................................................... 59

              Jordsignaler ..................................................................... 59


              Baneskiltning og afmærkninger ........................................ 61


              Interception af civile fly .................................................... 66

              Unormale situationer ....................................................... 67


              Procedurer for observation af ulykkestilfælde .................. 69


              Undersøgelser vedr. flyulykker ......................................... 72


      1.4 Certificering af luftfartøjer og piloter .............................. 75


         1.4.1 Inddeling af luftfartøjer i kategori og klasse ........................ 75


         1.4.2 European Aviation Safety Agency (EASA) ............................ 80


             EASA-certificering ............................................................... 80


             Definitioner og forkortelser ................................................ 80


      1.5 PPL (Private Pilot Licence) ............................................... 82


         1.5.1 Flyveelev ............................................................................ 82


         1.5.2 Helbred .............................................................................. 84


         1.5.3 LAPL(A)-certifikat ............................................................... 86


         1.5.4 Flyvning og betaling ........................................................... 87


                                                      5
       Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10