Page 8 - 2023_Neat
P. 8

Det kræves, at fly, som overflyver en anden stats territorium, medfører en pilot -
       så ikke noget med herreløse fly (eller dameløse).       Som medlemsland har man en forpligtelse til at offentliggøre de nationale

       undtagelser og afvigelser, man har i forhold til ICAO standardreglementet. I

       Visuel Flight Guide (VFG) for Danmark er de danske undtagelser fra ICAO-

       standarder nævnt.       Påtænker du at flyve til et andet ICAO medlemsland, skal du informere dig om de
       undtagelser, der gælder i det pågældende land. Det kan du fx gøre ved hjælp af

       Jeppesen Air manualer.       Tilbage til indholdsfortegnelse
       EASA

       Med hensyn til certificeringsbestemmelser har

       Danmark og visse europæiske lande lavet et fælles

       regelsæt (også med nationale undtagelser). Det går

       under betegnelsen EASA (European Aviation Safety

       Agency).


       På kortet her til venstre er alle lande med

       gule mærkater medlem af EASA.       Forløberen til EASA var de såkaldte

       Joint Aviation Regulation (JAR) regler,

       som efterfølgende blev ført videre som

       EASA regler.


      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2023      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13