Page 13 - 2023_Neat
P. 13

Kendingsbogstaverne påføres flykrop og/eller vinger og skal have bestemte mål,

       så man kan aflæse dem fra en given afstand.

       Derudover skal flyet være forsynet med et metalskilt, som ikke korroderer eller

       smelter i tilfælde af en brand. Herpå skal registreringen være præget i metallet.


       Man får udstedt et registreringsbevis, som skal medbringes under flyvning.

       Samtidigt indføres flyet i det danske nationalregister.       Et krav for at et luftfartøj kan registreres i Danmark er, at det har et

       luftdygtighedsbevis, som er udstedt af TS, alternativt godkendt af TS. Krav fremsat

       af trafikministeren vedr. støj og andre gener skal desuden være opfyldte.
       1.2.3 Krav til udstyr i flyvemaskiner        Krav til udstyr i alle flyvemaskiner:

         1. Typegodkendte seler (skulder og lænd) for forsæder

         2. Et sæde for hver passager, der er 2 år eller ældre

         3. En typegodkendt lændesele for hvert passagersæde

         4. Godkendt fastgørelsesanordning for hvert barn under 2 år (barnet må dog

           ved privatflyvning holdes af en voksen, men ikke være spændt i samme sele

           som den voksne).

         5. Et skilt på stolerygge, som med billede eller tekst fortæller, at man skal
           være fastspændt med sikkerhedsbælte, når man sidder i stolen.

         6. Førstehjælpsmateriel

         7. Håndildslukker

         8. Tydelig afmærkning af last- og bagagerum med maksimal tilladelig last

         9. Afmærkning af brændstofpåfyldningsåbninger med tekst, der angiver den

           godkendte brændstoftype og mængden af anvendeligt brændstof i tanken

         10. Et sæt reservesikringer, hvis smeltesikringer er anvendt

         11. Lys, der bæres af flyvemaskiner i luften og på vand, skal opfylde

           kravene i bilag E til BL 1-12


      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2023      13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18