Page 17 - 2023_Neat
P. 17

Link til flere forkortelser

       kan findes i VFG afsnit GEN

       2.2 ved at klikke på

       billedet.       Tilbage til

       indholdsfortegnelse       1.3 Generelle bestemmelser


       1.3.1 Anvendelsesområde

       Lufttrafikreglerne gælder for lufttrafik inden for dansk område samt for

       lufttrafik med danske luftfartøjer.

       Ved lufttrafik med danske luftfartøjer over en fremmed stats territorium skal

       bestemmelserne i BL 5-61 følges med de skærpende afvigelser, som måtte være

       fastsat for VFR flyvning af den pågældende stat. Hvis man flyver i et andet land

       med dansk luftfartøj, skal man, hvis reglerne er lempeligere der, følge de strengere

       danske regler.


        BL 5-61 er ved at blive udfaset, hvilket bl.a. betyder at visse bestemmelser fra
        5-61 overrules her af BL-7.100, fx VFR-Nat-regler og regler for VFR-flyvning

        uden jordsigt.

        EASA Operations PART NCO angiver fremgangsmåder og krav til forskellige

        typer operationer med ikke-kommercielle fly.
      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2023      17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22