Page 2 - SANTIAGO.R_AlamatNgSaging
P. 2

Isa sa mga normal na pangyayari

    noon ay ang pakikisalamuha ng

    mga engkanto sa ating daigdig

    gamit ang kakayahang magpalit na

    anyo. Ngunit ang mga engkanto ay

    hindi maaaring umibig sa isang tao

    sa karahilanang maaari nila itong

    ikamatay.
   1   2   3   4   5   6   7