Page 6 - SANTIAGO.R_AlamatNgSaging
P. 6

Naging magkaibigan ang dalawa at

       niyaya ni Pinong ang dalaga sa

       pag-uwe ngunit tinanggihan niya

       ito.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11