Page 9 - SANTIAGO.R_AlamatNgSaging
P. 9

Nang makita ni Saguin ang

    usapan ng magkaibigan ay

    ikinabahala niya ito sapgka’t hindi

    alam ng kaniyang magulang ang

    tungkol sa kanila ni Pinong at wala

    raw dapat ibang makaalam

    tungkol sa kanila ni Pinong.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14