Page 10 - SANTIAGO.R_AlamatNgSaging
P. 10

Nahuli ng Ina ni Saguin ang

       kaniyang ginagawa at napaamin

       ang engkantada tungkol sa

       nararamdaman niya sa binata.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15