Page 8 - SANTIAGO.R_AlamatNgSaging
P. 8

Ninais ni nante na kaibigan ni

    Pinong ang makilala si Saguin

    matapos siyang ikwento ng

    binata habang may kinang sa

    mga mata. Pumayag si Pinong

    at pinlanong ipakilala ito sa

    kaniyang kaibigan na si Nante.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13