Page 4 - SANTIAGO.R_AlamatNgSaging
P. 4

Habang papunta sa bukid ay

    nakita ni Pinong ang kunehong

    nakasabit sa alambreng may

    tinik. Naawa si Pinong Pinong

    sa sugatang kuneho kaya

    tinulungan niya ito at ginamot

    at sa huli ay pinakawalan.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9