Page 7 - SANTIAGO.R_AlamatNgSaging
P. 7

Mula noon ay hinihintay na ni

    Pinong si Saguinpagkatapos

    pumunta sa talampas malapit sa

    sinasaka niyang bukid. Naging

    inspirasyon si Saguin ng binata

    sa kaniyang pagttrabaho sa

    bukid.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12