Page 5 - SANTIAGO.R_AlamatNgSaging
P. 5

Ang Kunehog tinulungan ni

    Pinong ang pagmamay-ari pala

    ng isang engkantadang si

    Saguin. Nagpakita ang

    engkantada at nagpasalamat

    kay Pinong sa pagtulong nito sa

    kaniyang alaga.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10