Page 2 - Monografia_HM
P. 2

Ing. Miloslav Naď
            Hontianske Moravce
            Vlastivedná monografia
            Elektronické spracovanie: Ing. Martin Kosa, Profi K
            Grafické spracovanie: D. Fazekašová
            Vydanie: prvé
            Rok vydania: 2005
            Rozsah: 188 strán
            Náklad: 500 výtačkov
            Tlač: GARAMOND Nitra

            ISBN: 80-89148-13-1
            EAN: 9788089148134

     kniha_cast 1_2.p65    2                       19.1.2005, 19:10
   1   2   3   4   5   6   7