Page 7 - Monografia_HM
P. 7

Všeobecné údaje     7
            Poľnohospodárskeho družstva Hontianske       Mapa intravilánu obce Hontianske Moravce
            Moravce.
             Od križovatky západne Hontianskou ulicou
            smerom na Levice vpravo za mostom cez
            Lišovský potok je administratívna budova
            Poľnohospodárskeho družstva a severne za
            ňou na Družstevnej ulici je areál jedno-
            poschodových až štvorposchodových bytoviek,
            z ktorých časť patrí poľnohospodárskemu
            družstvu a časť vlastníkom a nájomcom bytov
            združených v bytovom družstve.
             Ďalej po ceste západne Hontianskou ulicou
            smerom na Levice je na križovatke v bývalých
            Opátových Moravciach predajňa Dariny Rybo- Administratívna budova PD Hontianske Moravce Obecný úrad
            šovej, ďalej je tu postavený kultúrny dom, ktorý
            v tomto čase slúži ako kaplnka rímskokatolíckej
            cirkvi. V tejto budove sa nachádza i miestna
            ľudová knižnica ako aj cerkov (kaplnka) pravo-
            slávnej cirkvi. V blízkosti kultúrneho domu na
            Cintorínskej ulici sa nachádza budova škôlky.
             Od križovatky na juh smerom po Opatovskej
            ulici sa asi v strede nachádza predajňa Pavla                 Nové bytovky
                                                   obce
            Foltána a na konci ulice biologická čistička
            odpadových vôd pre celú obec.
             Pri ceste severozápadne von z obce smerom
            na Hontianske Trsťany je ihrisko, západne
            smerom na Mačkáš a Korbás za opatomo-    Kultúrny dom, knižnica
            ravským cintorínom stredisko živočíšnej výroby
            Poľnohospodárskeho družstva Hontianske
            Moravce.
             Za týmto strediskom asi dva kilometre smerom
            na západ sa nachádza osada Mačkáš
            (predtým sa nazývala aj Holečkov laz) a trochu
            južnejšie od nej rumoviská osady Korbás.
            V obci je v súčasnosti evidovaných 225 domov. Le Le Le Le Lett tt tecká snímka - Hontianske Moravce, časť bývalé Opátove Moravce
                                   ecká snímka a
                                   ecká snímk
                                   ecká snímka
                                      a
                                   ecká snímk
            Staršie domy budované koncom 19. storočia
            majú sedlovú škridlovú strechu, na dvorovej
            strane je podstenie s drevenými alebo
            murovanými stĺpmi. Neskoršie vybudované
            domy sú svojím vzhľadom veľmi rozmanité.


     kniha_cast 1_2.p65    7                       19.1.2005, 19:10
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12