Page 5 - Monografia_HM
P. 5

Milí spoluobčania, rodáci,
                             vážení čitatelia,

                              dostalo sa Vám do rúk dlho pripravované dielo
                             o Hontianskych Moravciach zamerané na
                             minulosť ale i budúcnosť našej obce.
                              V minulosti sme sa všetci učili na hodinách
                             dejepisu o dejinách sveta, Európy, Slovenska,
                             historických regiónoch, či významnejších mestách,
                             no o histórii svojej obce sme nevedeli takmer nič.
                             Myslím si však, že človek, ktorý nepozná históriu
               svojej rodnej obce, akoby nemal korene a ťažšie si potom hľadá svoje miesto
               v živote, najmä v nastávajúcej novej dobe v rámci zjednotenej Európy.
                Predtým, než zalistujete v tejto historickej monografii a zahĺbite sa do čítania,
               prihováram sa Vám ako starosta obce, ktorá môže byť právom hrdá nielen na
               súčasný vývoj ale aj na svoju bohatú históriu. Dejiny našej obce siahajú oveľa
               hlbšie do minulosti, ako vypovedá prvá písomná zmienka o nej spred 868 rokov.
               I keď túto časť histórie nemáme zaznamenanú písomne, archeologické vykopávky
               poukazujú na osídlenie v chotári obce už okolo roku 4000-4500 pred našim
               letopočtom. Pri čítaní tejto monografie sa dozviete tiež o osídlení priamo v intra-
               viláne obce pred 1170 rokmi, okolo roku 833, počas jestvovania Veľkej Moravy,
               z čias ktorej pravdepodobne pochádza i samotné pomenovanie obce.
                Pozornému čitateľovi neunikne, že naša obec obstála aj v najbúrlivejších
               premenách času a žili v nej významné osobnosti. Ich dielo presiahlo hranice
               chotára, Hontu, ba i Slovenska.
                História obce nesmie byť pre súčasníka umŕtvenou hodnotou. Treba sa
               opätovne vracať k historickým faktom, udalostiam a súvislostiam, aby sme ich
               nielen poznali, ale sa z nich aj poučili. Touto knihou história našej obce nie je
               uzavretá, pretože každý deň svojim správaním, postojom a prácou vytvárame
               nové hodnoty, ktoré sa raz stanú históriou a budú ju hodnotiť nasledujúce
               generácie.
                Prajem Vám, i keď budete kdekoľvek vo svete, aby Vás nikdy neopustilo
               vedomie bytostnej spätosti s rodným krajom, svojim domovom, ulicou z detstva,
               s prvou školskou lavicou či s prvou láskou, ktorú ste tu prežili.


                                           Ing. Rudolf Gabryš
                                              starosta obce


                                       (V Hontianskych Moravciach, marec 2004)     kniha_cast 1_2.p65    5                       19.1.2005, 19:10
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10