Page 6 - Monografia_HM
P. 6

6        Všeobecné údaje
                  Mapa juhu stredného Slovenska    Obec Hontianske Moravce                                    1.   Všeobecné údaje

                                    1.1.  Poloha a charakteristika obce

                                    Obec sa rozprestiera v juhovýchodnej časti
                                    Ipeľskej pahorkatiny 30 km južne od Krupiny
                                    na širokej nive pri sútoku Veperského,
                                    Lišovského a Trstianskeho potoka.
                                    V strede bývalej obce Kostolné Moravce na
                                    vyvýšenom (159 m n.m.) mieste stojí evanjelický
                                    kostol z roku 1883, postavený na mieste
                                    starého, písomne spomínaného v roku 1332.
                                    Architektonicky vhodne s ním ladí nová budova
                                    penziónu pre dôchodcov, ktorá je postavené
                 Kaštieľ       Nová budova školy vedľa neho. Východne nad dedinou je v tôni
                                    starých líp dom smútku a cintorín – posledné
                                    miesto odpočinku Kostolnomoravčanov.
                                    V blízkosti kostola smerom na juh sa
                                    nachádza kaštieľ postavený v roku 1868. Dnes
                                    sa v ňom nachádzajú zdravotné zariadenia
                           Penzión pre dôchodcov (ambulancia praktického lekára, zubného
                                    lekára a lekáreň). Okolo neho sa rozprestiera
               Kostol                  menší upravený park.
                                    Východne od kaštieľa je areál základnej
                                    školy skladajúci sa zo samostatných budov
                                    starej budovy školy vybudovanej v roku 1961,
                       Budova Jednoty SD Krupina z novovybudovanej prístavby z roku 2001
                                    a samostatných budov telocvične, jedálne
                                    a školskej štvorbytovky. Nad ňou sa nachádza
                                    bažantnica.
                                    Západne od kaštieľa na Hontianskej ulici sa
                                    nachádza budova Obecného úradu,
             ecká snímk
            Le Le Le Le Lett tt tecká snímka - Hontianske Moravce, časť bývalé Kostolné Moravce severozápadne pri križovatke Hontianskej ulice
             ecká snímk
             ecká snímka a
             ecká snímka
                 a
                                    a ulice B. Tablica je budova Jednoty, spo-
                                    trebného družstva Krupina, kde je predajňa
                                    Jednoty, pohostinstvo Dušana Ryboša a koz-
                                    metický salón Jana Janky Kulichovej. Na druhej
                                    strane tejto križovatky je budova poštového
                                    úradu.
                                    Cestou na sever ulicou Bohuslava Tablica
                                    smerom na Lišov a Súdovce tesne za mostom
                                    cez Lišovský potok sa nachádza mechanizačné
                                    stredisko a ešte ďalej cestou smerom na Lišov
                                    a Súdovce je už približne 500 m od obce
                                    stredisko živočíšnej výroby a pozberová linka     kniha_cast 1_2.p65    6                       19.1.2005, 19:10
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11