Page 5 - etmol 77
P. 5

‫בית בעמק רפאים‬

‫נכים ומביאים אנשים מכל העולם בדי‬     ‫לאתרים שהזקינו ובלו מבלי לראות את‬      ‫כשירושלים היתה מפוצלת לשתי ערים‬
‫לראות את האתרים השונים‪ .‬ירושלים‬     ‫מצבם של אתרים אלו בהווה‪ .‬הם טו­‬                       ‫עויינות‪.‬‬
‫שמחוץ לחומות היא מוזיאון של צורות‬    ‫ענים בי הדוגלים בשימור מבקשים‬
‫אדריכליות שונות המהוות תיעוד חי של‬    ‫לבטל כל קדמה ופיתוח ולטפח נוסטלגיה‬     ‫קני־המידה שלפיהם אנו תובעים שי­‬
‫אורחות חיים‪ ,‬טכנולוגיות בניה וסג­‬    ‫לאתרים המנציחים כיבוש או השפעה‬
                     ‫רומיים‪ ,‬גרמניים‪ ,‬איטלקיים‪ ,‬אנגלים‪,‬‬     ‫מור או הריסת מבנה או איזור או‬
         ‫נונות תרבותיים רבים‪.‬‬  ‫אוסטרים‪ ,‬תורכים ואחרים‪ .‬הדוגלים‬       ‫שכונה‪ ,‬הם ערכיים־סובייקטיביים‪ .‬אין‬
                     ‫בשימור ‪ -‬הם אומרים ‪ -‬מטפחים‬         ‫שום אמות״מידה אובייקטיביות אשר‬
      ‫חדש וישן‬           ‫נוסטלגיה סנטימנטלית לימים שלא היו‬
                     ‫כה יפים וטובים כמו שמבקשים להעמי­‬      ‫בעזרתן ניתן לקבוע חד״משמעית את‬
‫הם אומרים כי לא רק ירושלים‬                              ‫ערכם או את חוסר ערכם של שכונות‬
‫העתיקה‪ ,‬זו שבין החומות‪ ,‬חייבת לש­‬                        ‫דם‪.‬‬ ‫ומבנים‪ .‬נושא השימור נוגע למרכיבים‬
‫מור על צורתה המיוחדת‪ ,‬אלא גם‬                             ‫רגשיים‪ ,‬נוסטלגיים‪ ,‬לאומיים‪ ,‬דתיים‪,‬‬
‫ירושלים שמחוץ לחומות‪ .‬השכונות‬      ‫המצדדים בשימור אזורים ומבנים‬        ‫היסטוריים‪ ,‬אתנוגרפיים‪ ,‬אדריכליים‬
‫והמבנים ההיסטוריים שקמו בה במשך‬     ‫אומרים כי בתים אלו משמרים את הזכ‪-‬‬
‫‪ 150‬השנים האחרונות הם חלק בהתפת­‬     ‫רון הקולקטיבי‪ ,‬מבטיחים זיקה לרצי­‬                     ‫ואסתטיים‪.‬‬
‫חות העיר ובהיסטוריה שלה‪ .‬בניינים‬     ‫פות ההיסטורית של העיר‪ ,‬מוסיפים‬
‫חדשים שקמו בה בשנים האחרונות ‪-‬‬      ‫רבדים‪ ,‬מגוון‪ ,‬יופי‪ ,‬תשומת לב! מח‪-‬‬      ‫יש הטוענים כי שימור בניינים אינו‬
‫עושים אותה כמו כל עיר בעולם‪ ,‬חסרת‬                          ‫אלא חלק ממסע רגשי הקושר קשרים‬
‫צורה וייחוד‪ ,‬עיר שאין לה משיכה מיו­‬                         ‫נוסטלגיים אין־סופיים לבניינים ואת­‬
‫חדת‪ ,‬שמאבדת את המשיכה ההיסטורית‬                           ‫רים‪ ,‬ומייחס מימד כמעט של קדושה‬

     ‫שלה למיליוני אנשים בעולם‪.‬‬
‫במובן‪ ,‬שיש לבנות בירושלים מבנים‬
‫ובתים ושכונות חדשות‪ .‬חלקים גדולים‬
‫ממנה עדיין מוזנחים ויש לשקמם במהי­‬
‫רות‪ ,‬אך גישה זו אינה סותרת שימור‬
‫קפדני של שכונות ובניינים הראויים‬
‫לבך‪ .‬בניינים המייצגים סגנונות אדריכ­‬
‫לות שונים‪ ,‬חומרי בניין‪ ,‬הווי תקופה‪,‬‬
‫אורחות חיים‪ ,‬היסטוריה ‪ -‬יש לשמרם‬
‫בקפדנות‪ .‬שילוב בניינים ישנים בבינוי‬
‫חדש‪ ,‬עשוי ליצור פסיפס רב‪-‬עניין של‬
‫ישן וחדש! שימור אזורים ישנים ‪ -‬יו­‬
‫סיף לייחודה של העיר‪ ,‬המיוחדת‬
‫בארץ‪ ,‬ומקום אליו נשואות עיני רבים‬

               ‫מכל העולם‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10