Page 6 - etmol 77
P. 6

‫מפת יפו בשנות ה־‪ 60‬של המאה ה־‪19‬‬

  ‫‪ 370,000‬נפש‬
 ‫זה היה מספר תושבי הארץ בשנות השבעים של המאה ה־‪ 9‬ו‬
‫ערב מפעל ההתיישבות הציוני‪ ,‬מספר היהודים היה ‪ 8‬ו אלף‪,‬‬

  ‫מספר הישובים ‪ ,700 -‬הערים והעיירות הגדולות ‪24 -‬‬

‫מאת יהושע בףאריה‬

‫וילייאת ביירות )הסנג׳ק היה כינוי למחוז״משנה בתקופה‬  ‫ארץ־ישראל בשנות השבעים של המאה ה״‪ ,19‬ערב‬
                           ‫תחילת מפעל ההתיישבות הציוני‪ ,‬לא היוותה יחידה‬
‫התורכית(‪ .‬לפיכך אם נצרף את מספר התושבים בשלושה‬    ‫גיאוגרפית מדינית עצמאית‪ .‬יחידות המינהל של אזוריה‬
‫מחוזות אלה ערב ההתיישבות היהודית החדשה‪ ,‬נקבל‬     ‫השונים היו יחידות־משנה של חלקים גדולים הרבה יותר‬
‫סיכום כללי של האוכלוסיה של ארץ־ישראל המערבית‬     ‫במסגרתה של האימפריה העותמנית או חלקים שהיו כפופים‬
‫באותן שנים‪) .‬הנגב והערבה‪ ,‬מקו חאן־יונס ועד מרכז ים‬  ‫ישירות לשר״העליון בקושטא‪ .‬רק התנועה הציונית תבעה‬
‫המלח דרומה‪ ,‬אמנם היו מחוץ לשטחים שהיוו אחר־כך את‬   ‫מעמד עצמאי לאיזור זה ולאחר מלחמת העולם הראשונה‪,‬‬
‫ארץ־ישראל המנדטורית‪ ,‬אולם תושביהם היו מועטים מאוד‬   ‫עם הכיבוש הבריטי‪ ,‬אמנם נקבעה ארץ־ישראל כיחידה‬
                           ‫מדינית תוך הצהרה כי היא נועדה לבית לאומי יהודי‪.‬‬
      ‫‪ -‬ואת אלו אנו מוסיפים למספר תושבי הארץ(‪.‬‬ ‫בבואנו לדון בגודל האוכלוסיה ובמספר היישובים של‬
‫לפי מקורות שונים אנו מעריכים את גודל אוכלוסיית‬    ‫ארץ־ישראל בשנות ה״‪ 70‬של המאה ה״‪ ,19‬אנו מתכוונים‬
‫הקבע בארץ־ישראל ערב מפעל ההתיישבות הציוני‪ ,‬ברא­‬    ‫לתחום השטח שהוגדר בראשית המנדט הבריטי כתחום של‬
‫שית שנות השבעים של המאה ה־‪ ,19‬ב־‪ 350‬אלף נפש‪,‬‬
‫שחיו ב״‪ 700‬ישובים‪ .‬מספר זה לא כלל כנראה את השבטים‬                      ‫ארץ־ישראל המערבית‪.‬‬
‫הבדווים אשר נדדו באיזור ואנו מעריכים את מספרם של‬
‫אלה בשטחה של ארץ־ישראל המערבית באותן שנים ב״‪- 20‬‬   ‫השוואת גבולות השטח של ארץ־ישראל המערבית עם‬
‫‪ 30‬אלף נפש‪ .‬מספר היהודים בארץ בשנת ‪ 1870‬היה כ־‪18‬‬   ‫גבולות יחידות המשנה המינהליות העותמניות בשנות ה״‪70‬‬
‫אלף נפש‪ .‬האוכלוסיה הנוצרית מנתה כ״‪ 40-35‬אלף נפש‪.‬‬   ‫מצביעה על התאמה מעניינת‪ :‬קיימת חפיפה כמעט מלאה בין‬
‫אפשר לומר‪ ,‬כי הארץ עם תחילת ההתיישבות היהודית‬     ‫הגבולות של היחידה המנדטורית‪ ,‬ארץ ישראל המערבית‪,‬‬
‫החדשה לא היתה ריקה מיושב‪ ,‬ועם זאת אפשר בהחלט‬     ‫עם השטח של שלושה מחוזות משנה בשלהי התקופה‬
‫להגדירה כארץ דלילת אוכלוסין‪ .‬בתוך הארץ היו אזורים‬   ‫העותמאנית שהיוו שטח זה‪ :‬המתצרפליק )מחוז( ירושלים‬
‫רבים שהיו כמעט ריקים מאוכלוסיה ובאזורים המאוכלסים‬   ‫)שנוצר מאיחוד של שני סנג׳קים ‪ -‬זה של עזה וזה של‬
‫היו רוב היישובים קטנים‪ ,‬מצומצמים בשטחם ועלובים‬    ‫ירושלים( ואשר היה כפוף באופן ישיר לשער״העליון בקד‬
‫בצורתם‪ .‬מספר היישובים הגדולים והמפותחים היה מועט‬   ‫שטא‪ ,‬והסנג׳קים של עכו ושכם שנמצאו בשטח הדרומי של‬

‫ביותר‪ .‬וגם עובדה זו הוסיפה לדימוי של ארץ ריקה‪ .‬דימוי‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11