Page 9 - etmol 77
P. 9

‫מוות‬       ‫המקורות שבידינו על הקהילה היהו­‬
                  ‫דית בירושלים במחציתה הראשונה של‬
          ‫בחלוננו‬     ‫המאה השש־עשרה מלמדים ששפר‬
                  ‫חלקה לאחר הכיבוש העותמאני־תורכי‬
   ‫מגיפה‪ .‬רעש‪,‬‬  ‫עלה‬       ‫ב״‪ .1517‬בירושלים נעשו פעולות בניה‬
                  ‫ופיתוח‪ ,‬מצבה הבטחוני השתפר ומספר‬
‫וגירוש בירושלים‬  ‫מאת יהודה רצהבי‬ ‫המהגרים היהודים אליה‪ ,‬בעיקר מאלו‬
  ‫של שנת ‪1542‬‬           ‫שגורשו כ־‪ 20-25‬שנה לפני כן מספרד‬
                  ‫ומפורטוגל‪ ,‬עלה אף כי בקצב מתון‬
‫ירושלים במאה ה־‪16‬‬ ‫__‬        ‫יותר מאשר בצפת‪ .‬בשנת ‪ 1553‬מנתה‬
                  ‫הקהילה היהודית בירושלים כ‪1960-‬‬
                  ‫נפש‪ .‬אולם לפני כן נראה שרדיפות‪,‬‬
                  ‫מגיפות ורעשים דילדלו את מספר תוש­‬

                                     ‫ביה‪.‬‬
                  ‫מקור חדש למאורעות שפקדו את‬
                  ‫ירושלים בתקופה זו היא קינה שנשתמ­‬
                  ‫רה בגניזה שבקהיר‪ .‬מחבר הקינה‪ ,‬בע­‬
                  ‫דות הכתובת‪ ,‬הוא משה מעאלי‪ .‬הכינוי‬
                  ‫״מעאלי״ פירושו בערבית ״מעלת״‪,‬‬
                  ‫והוא משמש כינוי כבוד לאישים רמי‪-‬‬
                  ‫מעלה‪ .‬מספרו של מ‪.‬ד‪ .‬גאון על יהודי'‪,‬‬
                  ‫המזרח בארץ‪-‬ישראל אנו למדים כי שני‬
                  ‫חכמים‪ ,‬אב ובנו‪ ,‬בני משפחה זו‪ ,‬חיו‬
                  ‫בירושלים במאה ה‪ .18-‬לנו לא ידוע‬
                  ‫ממקור כלשהו משורר בשם זה ואפשר‬
                  ‫שהיה זה איש‪-‬ספר שהמאורעות הקשים‬
                  ‫זיעזעוהו והוא ביטאם בקינה בת‬

                           ‫שמונים‪-‬ושתים שורות‪.‬‬

                  ‫קינה בסדר אלף־בית‬

                  ‫הקינה סדורה בסדר האלף‪-‬בית‪.‬‬
                  ‫החריזה מעידה על היגוי ספרדי)חריזת‬
                  ‫קמץ עם פתח וצירה עם סגול( ונראה‬
                  ‫שהמחבר היה מבני העדה הספרדית‪.‬‬
                  ‫שימוש שאול מן הלשון הערבית המו­‬
                  ‫פיע בשיר מלמד שהשפה הערבית היתה‬
                  ‫שגורה בפיו של המשורר‪ .‬סגנונו בהיר‬
                  ‫ושוטף ובשל טיב המאורעות ‪ -‬חורבן‬
                  ‫העיר וגלות תושביה ממנה ‪ -‬הוא מרבה‬
                  ‫להשתמש בפסוקים מאיכה ומאיוב‪ .‬אם‬
                  ‫ללמוד לפי המקראות ומאמרי חז״ל‬
                  ‫המופיעים בקינה‪ ,‬נראה שהיה בן תורה‬
                  ‫ותלמיד חכם‪ .‬הקינה נתחברה כשהפייטן‬
                  ‫יחד עם בני ירושלים האחרים היו שרו­‬
                  ‫יים בגירוש מן העיר והיא חותמת‬
                  ‫בתפילה ״יקבץ את הפזורים״ ו״יעלינו‬

                                 ‫לירושלים״‪.‬‬
                  ‫הקינה מביעה צער על הצרות‬
                  ‫שהתגלגלו על בני העיר‪ ,‬אולם יש בה‬
                  ‫גם הרבה פרטים עובדתיים מה קרה‪.‬‬
                  ‫אנו למדים על השנה בה קרה המאורע‬
                  ‫שגרם לקינה היא ה׳ש״ב׳ )‪ (1542‬לפי‬
                  ‫השורה ״בשנת השיב לב אבות על‬
                  ‫בנים״ המופיעה בתחילת השיר‪ .‬בתיבת‬
                  ‫״השיב״ ישנן נקודות על אותיות הש ב‪.‬‬
                  ‫זהו רמז מקובל לשנה ‪ -‬הש״ב‪ .‬נראה‬
                  ‫שהשיר חובר לאחר עצם הצרה הרא­‬
                  ‫שונה‪ ,‬ומאז התחיל רדפו הצרות את בני‬
                  ‫ירושלים בזו אחר זו‪ .‬התלאה מוגדרת‬
                  ‫בראש הקינה כ״מכה עצומה וגדולה״‪,‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14