Page 12 - ETMOL_117
P. 12

‫כפוי אריות ב‬
                             ‫••‬
   ‫מאת יהודה זיו‬

‫בצרעה ‪ -‬שעל פי זקניה היה שגור‪ ,‬כי ״בין צרעה ובית״‬       ‫גבורת שמשון באה לו‪ ,‬ככתוב‪ ,‬מרוח ה׳ אשר פיעמה בו‪ .‬אך‬
‫ג׳מאל)מקומו של בית־הספר לחקלאות של כת הסליזיאנים‪,‬‬       ‫את שמו קיבל‪ ,‬לדעת החוקרים‪ ,‬בעקבות הפולחן המקומי‬
‫בצד הכביש מבית״שמש לעבר זכריה ובית״גוברין( שמשון‬        ‫שהיה נהוג בעת ההיא באזור־מולדתו ‪ -‬פולחן השמש‪ ,‬שאף‬
                                ‫בני־דן סיגלו אותו כאן לעצמם‪ .‬כמרכזו של פולחן זה‬
         ‫אל־ג׳באר אנקתל)שמשון הגיבור נהרג(״‪.‬‬     ‫שימשה‪ ,‬ככל הנראה‪ ,‬העיר בית״שמש ‪ -‬ומכאן שמה‪ .‬התל‬
‫על שמותיהן של צרעה ואשתאול שמרו יושביהם‬            ‫שלה מתנשא בצד הכביש‪ ,‬ממערב לעיר בת״ימינו‪ ,‬שמטבע‬
‫הערבים עד ימינו‪ ,‬הראשון ככתבו וכלשונו‪ ,‬בכפר צרעה‬        ‫הדברים נושאת אף־היא את השם מימי־קדם‪ .‬ערביי‬
‫שנתקיים עד מלחמת העצמאות‪ ,‬בעוד משנהו נשתבש בפיהם‬        ‫הסביבה‪ ,‬אשר כינו אותו בשעתם שמשון אל״ג׳באר‬
‫ונעשה לימים אעזוע )על מקומו יושב עתה מושב אשתאול(‪.‬‬       ‫)הגיבור( ‪ -‬ואף ״אבו אל״עט׳ם״ )קרי‪ :‬״עיזם״ ‪ -‬בעל־‬
‫בין שתיהן משתרע‪ ,‬לרגלי הר״ירושלים‪ ,‬עמק הרטוב‪,‬‬         ‫העוצמה( או אבו״מיזר )בעל האדרת( ‪ -‬נהגו בשעתם‬
‫ונראה כי זה מקומו לשעבר של ״מחנה דן״‪ .‬ואילו את‬         ‫להצביע לרגלי התל‪ ,‬בצד הכביש‪ ,‬גם על קברו)מקאם א־נבי‬
‫מקומה של תמנה ‪ -‬״תמנתה״ ‪ -‬אשר שנים רבות מקובל‬
‫היה לזהותה בח׳רבת תבנה‪ ,‬כשלושה קילומטרים ממערב‬                                 ‫א״שיח׳ מיזר(‪.‬‬
‫למושב ישעי ‪ -‬מזהים לאחרונה‪ ,‬על דעת הכל‪ ,‬בתל בטש‬        ‫החוקר הצרפתי קלרמון־גאנו מביא בשנת ‪ 1873‬מפי‬
‫)אל״בטאעזי( שממערב למושב כפר״אוריה‪ ,‬בצד אפיקו של‬        ‫השיח׳ של הכפר בית־עטאב )מדרום למושב נס״הרים בך‬
                                ‫ימינו( שהיה ממונה על ה׳׳ואלי״)המקום המקודש( של אבו־‬
                          ‫נרול״שורק‪.‬‬ ‫מיזר‪ ,‬כי עומדת לו הזכות על רבע מתוצרתם של עצי הזית‬
                                ‫בין דיר״אבאן )עתה ‪ -‬מושב מחסיה( לח׳רבת עין־עזמש‬
        ‫״כפר־אוריה״ ‪ -‬מנין?‬               ‫)הכפרון‪" ,‬שישב מעל ה״ואלי״ במזרח ‪ -‬היום העיר בי'ת״‬
                                ‫שמש על מקומו(‪ .‬תוקפה של זכות זו‪ ,‬לדבריו‪ ,‬מדורי'‬
‫אף־כי רבים סבורים‪ ,‬שמושב זה נושא לכאורה את שמו‬         ‫דורות‪ ,‬על־פי התחייבותם של אנשי צרעה מני־אז לגיבור‬
‫של אוריה החיתי)שמואל ב׳ י״א( ‪ -‬אין‪ ,‬למעשה‪ ,‬כל קשר‬       ‫הקדמון‪ .‬ומעשה בפלאח‪ ,‬שסירב יום אחד לשלם את המגיע‬
‫ביניהם‪ .‬תחילה היה שם המקום בפי הערבים ח׳רבת‬          ‫לשמשון‪ ,‬כמקובל ‪ -‬ומאז הפיקו עצי הזית שבכרמו דם‬
                                ‫במקום שמן!‪ ...‬גם אחי שמשון‪ ,‬צאמת )״אילם״(‪ ,‬נולד‬

                                                                    ‫קבר קדוש על יד צרעה‬

                                ‫•‪.:‬י‪■ '..‬‬

                                   ‫‪12‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17