Page 11 - ETMOL_117
P. 11

‫׳־‪!:.‬״‪.••!I.‬׳!•!‪!.iii‬‬

  ‫תפריטיו של דרויאנוב‬

  ‫יהודה ליב קנטור )‪ (1915-1849‬למד‬    ‫לכבוד דוד וולפסון‪ ,‬נשיא ההסתדרות‬                      ‫אלתר דרויאנוב)‪ (1938-1870‬היה איש‬
  ‫רפואה בברלין‪ ,‬אך העדיף עליה את‬         ‫הציונית‪ ,‬ומזכירו נחום סוקולוב‬                    ‫״חובבי ציון״ עתונאי וסופר‪ .‬בשנים‬
  ‫העיסוק בספרות ובעתונות‪ .‬ב‪1886-‬‬                                           ‫‪ 1905-1899‬היה מזכיר ועד ״חובבי‬
  ‫ייסד בפטרבורג את ״היום״ ‪ -‬העתון‬                                          ‫ציון״ באודסה ובשנת ‪ 1909‬היה מזכיר‬
  ‫היומי העברי הראשון‪ ,‬שהתקיים‬                                            ‫מרכז ציוני רוסיה בווילנה‪ ,‬חבר המרכז‬
  ‫שנתיים‪ ,‬וערך גם את ״הצפירה״ ו״המ‪-‬‬
                                                            ‫ועורך ״העולם״‪ ,‬עתונה של התנועה‬
  ‫ליץ״‪ .‬שימש ״כרב טעם״ בקהילות‬                                            ‫הציונית‪ .‬את התעודות לתולדות חיבת־‬
              ‫גדולות בליטא‪.‬‬
                                                            ‫ציון ויישוב ארץ־ישראל‪ ,‬שאסף‬
  ‫יצחק ליב גולדברג )‪.(1935-1860‬‬                                           ‫והעתיק‪ ,‬הוציא בשלושה כרכים‪ ,‬הרא*‬
  ‫כגודל עושרו כך היו גדולים גם מעשיו‬                                         ‫שון ב־‪ ,1919‬השני ב*‪ 1924‬והשלישי‬
  ‫כפילנטרופ וכמנהיג ציוני‪ .‬מראשוני‬                                          ‫כ־‪ .1932‬בשנים ‪ 1934‬ו־‪ 1935‬ערך‬
  ‫״חיבת‪-‬ציון״‪ ,‬חבר ״בני משה״‪ ,‬אירגון‪-‬‬                                        ‫את הירחון ״ימים ראשונים״‪ ,‬שבו‬
                                                            ‫נאספו תעודות ופרקי זכרונות על יישוב‬
  ‫הסוד של תלמידי אחד‪-‬העם‪ ,‬השתתף‬
  ‫בקונגרס הציוני הראשון‪ ,‬היה בין מייס­‬                                        ‫ארץ־ישראל‪ .‬בשנים ‪ 1938-1935‬ערך‬
  ‫די החברה ״גאולה״ לרכישת אדמות‬                                             ‫ופירסם את ״ספר הבדיחה והחידוד״‪.‬‬
  ‫בארץ‪ ,‬וב‪ 1908-‬קנה חווה בהרטוב‪,‬‬
  ‫שאדמתה נרכשה מידי המיסיונרים‪ .‬בנו‬                                         ‫מעיון בתיקיו הפרטיים‪ ,‬המצויים‬
  ‫בנימין נפל בהרטוב במאורעות תרפ״ט‪.‬‬                                         ‫כארכיון הציוני המרכזי בירושלים‪,‬‬
                                                            ‫עולה כי דרויאנוב חיבר ואסף גם תפרי­‬
  ‫י״ל גולדברג הוא שרכש את החלקה‬
  ‫הראשונה בהר‪-‬הצופים‪ ,‬ששם הוקמה‬                                           ‫טים‪ .‬מדובר בתפריטי ״סעודות כבוד״‪,‬‬
  ‫האוניברסיטה העברית‪ .‬עלה לארץ‪-‬‬                                           ‫״סעודות פרידה״ ו״סעודות רעים״‪,‬‬
  ‫ישראל ב‪ ,1919-‬היה בין מייסדי עתון‬                                         ‫״בנקטים״ בלשון ימינו‪ ,‬שנערכו לכבר‬
  ‫״הארץ״ וחידש הרבה חידושים בתחום‬                                          ‫דם של מנהיגים ואישים ציוניים בוויל­‬
  ‫אריזת פרי הדר ושיווקו‪ .‬ציווה את‬                                          ‫נה‪ .‬דרויאנוב הצטיין באמנות ניסוחם‬
  ‫מחצית רכושו הרב לקרן‪-‬הקיימת ואת‬                                          ‫של התפריטים עד כדי כך שטרח לציין‬
  ‫הפירות הועיד להקמת קרן לעידוד הספ­‬                                         ‫בשולי הכרטיסים ששמר כי הוא אשר‬
                                                            ‫חיברם‪ ,‬וקיים זאת בחתימה בראשי‪-‬‬
          ‫רות והתרבות העבריים‪.‬‬                                        ‫תיבות‪ .‬אגב עיון בתפריטים אפשר גם‬

  ‫לכבוד העורך יהודה ליב קנטור‬      ‫ללמוד פרק בגסטרונומיה הציונית של‬                            ‫סעודה לכבוד הנדבן י‪.‬ל‪ .‬גולדברג‬

                      ‫וילנה‪ .‬כל סעודה כללה דגים ממולאים‬
                      ‫או מליחים‪ ,‬כפתיחה‪ ,‬בשר עוף ובשר‬

                      ‫בקר‪ ,‬לעתים גם בסדר הפוך‪ ,‬קינוח‬
                           ‫סעודה‪ ,‬יין וכמובן ‪ -‬נאומים‪.‬‬

                      ‫בתיקיו של דרויאנוב נשתמרו תפרי­‬
                      ‫טים של סעודות שנערכו בווילנה בין‬
                      ‫ט״ז בתמוז תרס״ח )‪ 15‬ביולי ‪ (1908‬ובין‬
                      ‫כ׳ בתשרי תרע״ב )‪ 12‬באוקטובר‬
                      ‫‪ ,(1911‬לכבודם של דוד וולפסון‪ ,‬יהודה‬

                         ‫לייב קנטור ויצחק לייב גולדברג‪.‬‬
                      ‫דוד וולפסון )‪ ,(1914-1856‬סוחר‬
                      ‫מצליח‪ ,‬היה מראשוני חסידיו של הרצל‪,‬‬
                      ‫בן לווייתו הקבוע‪ ,‬ולימים גם ירש את‬
                      ‫מקומו בראש ההסתדרות הציונית‪ .‬על‪-‬‬
                      ‫אף הערצתו להרצל‪ ,‬לא היסס לחלוק‬
                      ‫עליו והשלים את חסרון התמצאותו של‬
                      ‫הרצל ביהדות‪ .‬דוד וולפסון הוא שהזמין‬
                      ‫את נחום סוקולוב )‪ (1936-1860‬להיות‬
                      ‫המזכיר הכללי של ההסתדרות הציונית‬
                      ‫ועשה את עתונו של סוקולוב‪ ,‬״העולם״‪,‬‬

                       ‫לבטאון הרשמי של התנועה הציונית‪.‬‬

                      ‫‪i‬ו!‪;‘,1' ' ' ' , ,',!.‬׳‪.‬ו״״ף״ן !‪|i.'l j.!,‬ויי;‪■I‬ן' ■ן‪.‬ן■ ■ן‪ •.■•ii‬י‪,■ i ,1‬‬ ‫‪1‬׳*‪1’.‬ז■‪i‬י‬

‫‪11‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16