Page 6 - ETMOL_117
P. 6

‫ווייויו‬

                                          ‫עסקנים‪,‬‬
                                          ‫בנקאים‪,‬‬
                                          ‫גן ילדים‬

                                         ‫וסנדלרים‬
                                       ‫ברחוב המוביל‬

                                        ‫אל הר הבית‬

                                       ‫מאת שבתי זכריה‬

‫׳׳פתקאות׳׳ לבית התבשיל‪ ,‬למעלה משמאל‪ ,‬בתרבוש‪ ,‬יונה נבון‬

‫המכסה את רחוב השלשלת לארכו‪,‬‬      ‫גיות שבוצעו בשנת ‪ ,1970‬בין רחוב‬    ‫רחוב השלשלת הוא המשכו המזרחי‬
‫מזרחה‪ ,‬על פני כ‪ 30-‬חנויות משני צדי‬                      ‫של רחוב דוד המתחיל במערב בשער־‬
‫הרחוב‪ .‬לפיכך הן אפילות‪ .‬חנויות אלו‬          ‫היהודים ורחוב השלשלת‪.‬‬  ‫יפו וחוצה את העיר־העתיקה של‬
‫הן המאפיינות את הרחוב הצבעוני‬     ‫איש ירושלים‪ ,‬יצחק שפירא‪ ,‬בספרו‬    ‫ירושלים לרוחבה‪ .‬הרחוב מתחיל‬
‫הזה‪ .‬ביידיש נהגו היהודים‪-‬האשכנזים‬   ‫״ירושלים העתיקה״‪ ,‬מספר אגדה על‬    ‫בצומת החשוך של רחוב־היהודים‬
‫לקרוא להן ‪ -‬״דיא פינסטערע קלייטן״‬   ‫מקור השם שער״השלשלת‪ .‬הוא טוען‪,‬‬    ‫ושוק״הצורפים והוא יורד מזרחה‬
                    ‫כי השם מיוסד על המסורת הנפוצה‬
          ‫‪ -‬החנויות האפילות‪.‬‬ ‫בין הערבים‪ ,‬כי במקום זה היה שער‬    ‫לכיוון שער־השלשלת‪ ,‬שבחומה‬
‫הרחוב מתחלק לשני חלקים‪ .‬חלקו‬                         ‫המערבית של הר־הבית‪ .‬בערבית‬
‫העליון במערב ‪ -‬הוא האזור המסחרי‪,‬‬    ‫בבית״המקדש של שלמה המלך‪ .‬בשער‬     ‫נקרא הרחוב באב אל סלסלה‪ .‬יש‬
                    ‫היתה תלויה שרשרת לנזקקים לשבו­‬    ‫המזהים את שער״השלשלת עם שער־‬
‫והוא בולל את החנויות האפילות‪ .‬אזור‬                      ‫שלכת שבבית־המקדש‪ ,‬במוזכר בספר‬
‫זה מגיע עד הסימטה המובילה לבותל‪-‬‬    ‫עה בבית‪-‬הדין‪ .‬והיה אם נגע בה בעל‬
‫המערבי בצד ימין‪ .‬החנויות הן למכי­‬   ‫דין שנשבע למרמה ‪ -‬היה מת‪ .‬אך‬            ‫דברי הימים א׳)כ״ו‪.(16 ,‬‬
‫רת חפצי תיירות ותכשיטים‪ ,‬מכולת‬     ‫לבסוף נתבטל המנהג‪ ,‬ביוון שנמצא‬    ‫הרחוב עובר מעל גשר עתיק שהו­‬
‫ועוד‪ .‬בחלק השני של הרחוב היורד‬     ‫רמאי שנתן לתובע את חבילתו לאחוז‬
                    ‫בה עד אשר יתנסה בשרשרת‪ .‬בחבי­‬     ‫ליך בזמן בית״שני להר״הבית והגשר‬
‫מזרחה מרוכזים הבתים מתקופת‬       ‫לה היה טמון הכסף שלווה‪ ,‬והנתבע‬    ‫עבר מעל קשתות עתיקות‪ ,‬וביניהן‬
‫שלטון הממלוכים‪ ,‬מדרסות )בתי‪-‬‬      ‫נשבע שהחזיר לתובע את הכסף‪ ,‬וכך‬    ‫הקשת המכונה קשת וילסון‪ .‬הדרך‬
‫מדרש ללימוד דת האיסלאם( מבני‬                         ‫שימשה את הכהנים והלויים ככניסה‬
                             ‫ניצל ממוות במרמה‪.‬‬ ‫לחצר המקדש‪ .‬לאורך תוואי רחוב זה‬
   ‫קבר‪ ,‬ובתים נוספים מהמאה ה‪.14-‬‬   ‫אגב עד היום תלויה שרשרת בבית‬     ‫עברה ״החומה הראשונה״‪ .‬שרידי‬
‫בין החנויות החשובות‪ ,‬מצד שמאל‪,‬‬
‫כניסה לאתר הקדום ‪ -‬חאן אל סולטאן‪.‬‬               ‫שעל‪-‬יד השער‪.‬‬ ‫חומה זו נתגלו בחפירות הארכיאולו­‬
                    ‫מצומת רחוב היהודים מתחיל קימור‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11