Page 2 - etmol_04
P. 2

‫‪T‬‬

     ‫מ מ ו נ ה ה ס ו ע ר )ראה סיי‪.‬ור בעמוד זה( הי‪.‬‬         ‫בתיה לי שנסקי הית ה ילדה כבת ‪ 12‬בירושלים של‬
     ‫דוד בן־גוריון בצעירותו‪ .‬בי מי ם א לו מ ל או ש<‬         ‫תחילת ה מ א ה‪ .‬אל ביתה היו נכנסים פועלים ומש­‬
                                    ‫כילים של העיר‪ ,‬חבריה של א חו ת ה רחל )לימים רחל‬
                        ‫למותו של המנהיג‪.‬‬    ‫ינאית־בן־צבי(‪ .‬בתיה הקטנה לקחה פנקס ורשמה א ת‬
    ‫ה א י ש ש ח י פ ש ח ב ג ח — פרופ׳ צבי יעבץ פ‬          ‫דמותם של הצעירים‪ ,‬ביניהם דוד בן־גוריון‪ ,‬שאז עוד‬
    ‫א ת ד מו תו של יו ס פו ס פלביוס‪ ,‬הו א יו סף בן מ תו‬       ‫נקרא דוד גרין‪ .‬כשגדלה‪ ,‬נתפרסמה בתיה כפסלת‪.‬‬
    ‫ה כ הן‪ ,‬מ פ ק ד צבא‪ ,‬עריק ו הי ס טו ריון ה מ ל ח מ ה בר‬     ‫לאחר ‪ 60‬שנה מצאה ב מקר ה א ת הפנקס הישן וב‪1‬‬

                            ‫אי ם )עמוד ‪.(3‬‬        ‫ציורי הבחורים‪ ,‬שלעתיד עשו היסטוריה‪...‬‬
    ‫ת כ נ י ת י ר ו ש ל י ם של ע ק י ב א שלזינגר‬
   ‫מ א ת של מ ה נצר )עמוד ‪ 23 .(6‬שנים לפני הרצל הע;‬
  ‫רב ירו שלמי ת כני ת מ פו ר ט ת ליי שוב ארץ־י שראל מחד>‬
  ‫ה ע ל מ ה ע ם ה צ מ ו ת ה ש ח ו ר ו ת — סיפורה ש‬
  ‫דבורה בארון‪ ,‬ה מ ספ ר ת העברית הרא שונה‪ ,‬מ א ת ד״ו‬
  ‫נורית גוברין )עמוד ‪ ; 8‬צילום נוה־צדק — נפתלי אבנון‪.‬‬
  ‫ה מ ז ג ג ה ב ש נ ש ו ר ה — צבי אילן מספר )עמוד‬
    ‫‪ (11‬על א ח ד מ מ פ ע לי ה ח רו ש ת ה ר א שוני ם בארץ‪.‬‬
  ‫״ א ר ח י פ ר ח י ״ מ ח פ ש י ם מ ל ו ן — על נוודים‬
  ‫י הודי ם לפני מ או ת שנים‪ ,‬מ א ת פרוס׳ שלמה סי מונ סון‬

                              ‫)עמוד ‪.(14‬‬
  ‫ע ל ה מ ל ח מ ה ב א ר ץ ־ י ש ר א ל ‪1‬־‪18‬־‪ 1914‬מן‬
  ‫הצד התורכי והגרמני ועל מכתב מ ה חזי ת — מספר‬

                  ‫פרופ׳ י הו ד ה ו א ל ך בעמוד ‪.16‬‬
  ‫ה י ר ש ל ק ר ש ע ו ל ה ל ג ר ד ו ם — סנדלר יהודי‬
  ‫שנקם במושל אכזר ושילם על כך בחייו‪ ,‬מ א ת שלמה‬

                           ‫שבא )עמוד ‪.(19‬‬
  ‫מחוש ועד או פניי ם אצל "ספיני" —‬
  ‫גבריאל צפרוני מ ס פ ר )עמוד ‪ (21‬על רשת ה חנויו ת‬

                     ‫הגדולה בתקופת המנדט‪.‬‬
  ‫ת ש ב ץ ‪ ,‬ח י ד ו ת ‪ ,‬מ י ־ ה ו ״ מ י — בעמוד האחרוו‪.‬‬

                            ‫לזוכים פרסים‪.‬‬

                                    ‫צילום של ינאית‪ ,‬בן־גוריון‪ ,‬זררבבל ובן־צבי מאותם הימים‬
   1   2   3   4   5   6   7