Page 3 - etmol_04
P. 3

‫‪ nrcn‬צב ■ יעבץ‬

‫יוסף בן מ ת תי הו ערק מ מ חנ ה ה לו ח מי ם‪,‬‬
‫כתב את תולדות המלחמה ברומאים‬
‫והאמין כי היתה אפשרות להסדר א ת ם‬

         ‫האומנם כזה היה יוסף בן מתתיהו?‬          ‫יוסף בן מתתיהו הכהן‪ ,‬הוא יוספוס פלביוס‪ ,‬כתב את‬
‫איננו יכולים לדון אנשים על פי כוונותיהם שעה שאי­‬          ‫התיאור המקיף ביותר של מרד היהודים ברומאים בשנים‬
‫ננו יודעים אותן‪ .‬אנו יכולים לדון על יוספוס רק על פי הכת­‬      ‫‪ 73‬־‪ .66‬יוספוס השתתף בפעילות המדינית והצבאית שלפני‬
‫בים אשר השאיר אחריו ועל פי מעשיו‪ .‬יוספוס לא היה ירמיהו‬       ‫המרד‪ ,‬היה מפקד הגליל‪ ,‬הכין את המחוז למלחמה‪ ,‬נלחם‬
 ‫הנביא‪ ,‬גם אם נדמה היה לו שירמיהו‪ ,‬כמותו‪ ,‬הטיף למתינות‬       ‫בעצמו ורק משנפלה עירו יודפת‪ ,‬הסגיר עצמו לרומאים והיה‬
‫ביחס לבבלים‪ .‬אולם ירמיהו נכנם לפנתיא‪1‬ן של העם היהודי‬        ‫במחנה אספסינוס וטיטוס שעה שעלו על ירושלים‪ .‬לאחר‬
‫ויוספוס נחשב כבוגד וזאת מכיוץ שירמיהו הטיף למתינות‬         ‫המלחמה עבר לרומא‪ ,‬היה בן חסות הקיסרים‪ ,‬ושם כתב את‬
‫מתוך ירושלים הנצורה ויוספוס מתוך אוהלו המפואר של‬
                                            ‫״תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים״‪.‬‬
                            ‫אספסינוס‪.‬‬ ‫ספרו הוא המקור החשוב ביותר על אותה תקופה מכ­‬
                                  ‫ריעה בתולדות עם ישראל‪ ,‬אף־על־פי־כן‪ ,‬התייחסו יהודים‬
‫וכף‪ ,‬אין יוספוס נמנה בין שורת אנשי המעלה בישראל‪,‬‬          ‫רבים בבוז כלפי יוספוס‪ ,‬ראוהו בוגד שמן הרגע הראשון‬
‫שכן הוא מסר את עצמו לאוייב תוך כדי מלחמה ובכך אין‬         ‫התכוון להתמסר לרומאים‪ ,‬ומשעבר למחנם‪ ,‬החניף להם‪ ,‬פיארם‬
‫להקל‪ ,‬אולם עובדה זו איננה מחייבת אותנו לומר שכל מה‬
                                          ‫ושיקר כדי ליצור ״תדמית״ חיובית של רומא‪.‬‬
       ‫שכתב יוספוס הוא שקר או חנופה או התנצלות‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8