Page 3 - peamim 46-7
P. 3

‫תוכן העניינים‬

‫בעטיפה מלפנים‬                                  ‫הפע• בפעמים‬    ‫‪3‬‬
                                                  ‫‪9‬‬
  ‫שילוב סמלי קאסטיליה‬   ‫ההקשר הסמוי מן העין‪ :‬על תוצרים ספרותיים של מפגש‬            ‫‪29‬‬
 ‫וליאון בתוך כתב־יד יהודי‬            ‫תלת־תרבותי בימי־הביניים ‪ /‬רינה דרורי‬       ‫‪55‬‬
                                                 ‫‪75‬‬
   ‫מסוריה)?(‪ ,‬ספרד‪ ,‬שנת‬    ‫זיקת שלמה אבן גבירול לתפיסת המוסיקה של זמנו ‪/‬‬           ‫‪92‬‬
     ‫‪ 1300‬בערך‪ ,‬הנמצא‬                              ‫שרה כ״ץ‬  ‫‪115‬‬
                                                 ‫‪139‬‬
 ‫בספריה הלאומית בליסבון‬   ‫גנזי לנינגראד וחקר שירת חייו של ר׳ יהודה הלוי ‪ /‬יוסף‬        ‫‪148‬‬
                                             ‫יהלום‬ ‫‪169‬‬
‫בעטיפה מאחור‬                                           ‫‪190‬‬
               ‫רבנו אשר ובנו ר׳ יעקב בעל הטורים‪ :‬בין אשכנז לספרד‬          ‫‪196‬‬
    ‫שש דמויות של נידוני‬                       ‫ישראל מ׳ תא־שמע‬     ‫‪222‬‬
  ‫האינקוויזיציה בתהלוכת‬
  ‫אוטו דה פה‪ ,‬מתוך ספר‬     ‫הירידה הרוחנית־דתית של הקהילה היהודית בספרד‬
  ‫שהודפס במדריד ב‪1841-‬‬                   ‫בסוף המאה הי״ד ‪ /‬דב שוורץ‬

                  ‫עני ועשיר בחברה היהודית בספרד הים־תיכונית ‪. /‬‬
                                        ‫יום טוב עסיס‬

                  ‫יעקב קאצ׳ופו — אחרון המורשים מטע• קהילות‬
                        ‫קאסטיליה לפני הגירוש ‪ /‬חיי• ביינארט‬

                ‫עיון בנוסחי צו הגירוש הכללי מספרד ומחקרו ‪ /‬משה‬
                                ‫אורפלי ומ״א מוטיס־דולדר‬

              ‫נשים בקהילת המומרים לנצרות בספרד של המאה הט״ו‬
                                   ‫עליזה מיוחס־ג׳יניאו‬

                ‫כתב המלצה משנת רכ״א בעניינה של משפחת אנוסים‬
                 ‫מספרד המבקשת לעלות לארץ־ישראל ‪ /‬אברהם דוד‬

              ‫אנטוניו אנריקס גומז והאינקוויזיציה‪ :‬חיים וספרות ‪/‬‬
                                    ‫נחמה קרמר־הלניקס‬

              ‫אנטוניו אנריקס גומז‪ :‬המומר והפיקארסקי ‪ /‬גלן פ׳ דיל‬
   1   2   3   4   5   6   7   8