Page 5 - peamim 46-7
P. 5

‫הפעם‬

                   ‫בפעמים‬

‫לראשונה מוציאה מערכת ׳פעמים׳ לאור חוברת כפולה וזאת לרגל מלאת ‪ 500‬שנה‬
‫לגירוש יהודי ספרד‪ .‬מאורע מכריע בתולדות עמנו‪ ,‬שהשפעתו ההיסטורית והתרבותית‬

                 ‫פרושה על פני מרחבי הקיום היהודי מאז ועד היום‪.‬‬
‫חוברת זו היא ראשונה בסדרה של מספר חוברות שיוקדשו לאירוע ההיסטורי‪ ,‬ויהוו‬

   ‫יחד אסופת מאמרים לעיונם של חוקרים‪ ,‬מחנכים ולכל שוחרי תולדות עמנו‪.‬‬
‫החוברת לפנינו באה לפרוש היבטים שונים של ההסטוריה והתרבות של יהודי‬
‫ספרד עד גירושם ב־‪ 1492‬ואחריו‪ ,‬מאז ימי תור הזהב בו הופרתה היצירה התרבותית הן‬
‫במפגש המשולש של התרבות המוסלמית‪ ,‬נוצרית והיהודית כפי שבאה לידי ביטוי‬
‫בחייהם ויצירתם של שמואל הנגיד‪ ,‬שלמה אבץ גבירול‪ ,‬יהודה הלוי‪ ,‬אברהם אבץ עזרא‬
‫ויהודה אלחריזי‪ ,‬והץ במפגש שביץ יהדות אשכנז וספרד כפי שבא לידי ביטוי ביצירה‬
‫ההלכתית של רבנו אשר ובנו יעקב בעל ׳הטורים׳‪ ,‬ועד לירידה הרוחנית־דתית של‬
‫הקהילה ומאבקי הכוחות החברתיים־פנימיים מצד אחד ועמידה למול חברת הרוב‬
‫הנוצרית מצד שני‪ ,‬ירידה הכרוכה ברדיפות וגזירות שהביאו לתופעת המרת הדת‬
‫והאנוסים‪ ,‬למשפטי אינקוויזיציה ולצו הגירוש של יהודי ספרד‪ ,‬אשר גם לאחריו‬

  ‫המשיכו לרדוף את האנוסים המתייהדים שחיפשו אחר זהותם ושרשם היהודי‪.‬‬
‫בחוברות הבאות נמשיך לפרוש את עולמה של היהדות הספרדית ונעמיק בחקר‬
‫המעשה בגירוש עצמו ותוצאותיו‪ ,‬במעקב אחר הפזורה היהודית החדשה שנוצרה‬
‫בארצות המזרח‪ ,‬המערב והעולם החדש )חוברת ‪ ,(48‬בהתבוננות ביצירה הרוחנית‬
‫שנוצרה לפני ואחר הגירוש בתחומי הקבלה‪ ,‬השירה‪ ,‬הפולקלור‪ ,‬המוסיקה והאמנות‬
‫)חוברת ‪ ,(49‬ובראייה כוללת ומקיפה של תופעת הגירוש והשפעותיה על המציאות‬

                             ‫היהודית של זמנה )חוברת ‪.(50‬‬

‫• במאמרה הפותח את החוברת דנה ד״ ר רינה דרורי בשתי דוגמאות של תוצרים‬
‫ספרותיים שמייצגים מפגש של הספרות היהודית בספרד של ימי־הביניים עם יותר‬
‫מאקלים תרבותי אחד‪ .‬הראשון — ׳ספר העיונים והדיונים׳ שלמשה אבץ עזרא והשני‬

                               ‫׳תחכמוני׳ ליהודה אלחריזי‪.‬‬
‫בחיבורים האלה‪ ,‬בנוסף להקשר התרבותי הגלוי והמידי‪ ,‬היהודי־ערבי‪ ,‬קיים קשר‬
‫נוסף סמוי מן העיץ‪ ,‬שלדעת המחברת‪ ,‬רק אם כוללים אותו לצד ההקשר הגלוי‪ ,‬ניתן‬
‫למקם תוצרים ספרותיים אלה במלוא משמעותם‪ ,‬במסגרת הנכונה של התרבות שבה‬

               ‫נוצרו — והיא ההתייחסות לתרבות של ספרד הנוצרית‪.‬‬
    ‫ד״ ר דרורי מלמדת בחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת תל־אביב‪.‬‬

‫‪3‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10