Page 6 - peamim 46-7
P. 6

‫‪ | 4‬הפעם בפעמים‬

‫• ד״ ר שרה כ״ץ מנסה לאשש את השערתה שאבן גבירול הכיר את תורת המוסיקה‬
 ‫הערבית של זמנו וגם אם לא נתן לכך ביטוי עיוני־תיאורטי מפורש‪ ,‬הדבר משתקף‬
‫מבעד ליצירתו‪ ,‬כפי שהיא מנסה לראות בעיקר מניתוח שיר היין ׳יגזול שנת עיני׳‪ ,‬ועל־‬
‫ידי בדיקת קשרי שירתו לשירת שמואל הנגיד ולתורת המוסיקה של ׳האחים הנאמנים׳‪.‬‬
‫ד״ ר כ״ ץ מלמדת שירת ימי־הביניים בחוג לספרות ישראל באוניברסיטת בר־אילץ‪.‬‬

‫• פרוס׳ יוסף יהלום מוסיף על הידוע לנו אודות חייו ושירתו של ר׳ יהודה הלוי‪.‬‬
‫מתוך כתבי־היד שבספריה הציבורית בלנינגראד‪ ,‬בהם נמצאים משירי יהודה הלוי‬
‫בוחן המחבר בעיקר שניים‪ :‬דיואץ ר׳ חייא ו׳הדיואץ החדש׳‪ .‬מתוכם עולים פרטים‬
‫חדשים ומעניינים של שירתו וחייו של יהודה הלוי‪ ,‬כמו למשל יחסיו עם ר׳ משה אבן־‬
‫עזרא‪ ,‬נדודיו בין האזור הנוצרי למוסלמי בספרד‪ ,‬פרשת נסיעתו וחייו במצרים ונסיוץ‬

                                        ‫הגעתו לארץ‪.‬‬
‫פרופ׳ יהלום מלמד וחוקר שירת ימי־הביניים בחוג לספרות עברית‪ ,‬באוניברסיטה‬

                                    ‫העברית בירושלים‪.‬‬

‫• פרום׳ ישראל מ׳ תא־שמע דן במפגש האשכנזי־ספרדי במאמרו על רבנו אשר‬
‫ובנו ר׳ יעקב בעל הטורים‪ .‬הוא מקשה בדבר מיעוט התשובות האשכנזיות באוסף‬
‫ש ו״ ת רבנו אשר )הרא״ש( למרות התקופה הארוכה שעשה בגרמניה‪ ,‬ולמרות‬
‫האוריינטאציה האשכנזית המובהקת שהמשיך להחזיק בה גם בטולדו בספרד‪.‬‬
‫התשובה לכך כנראה‪ ,‬שבעוד חכמי אשכנז וצרפת ייחסו מיעוט חשיבות לספרות‬
‫השו״ת‪ ,‬בספרד קובצו השו״ת בקבצים בהתאם למסורת הספרותית הישנה של יהודי‬
‫ספרד‪ .‬רבי יעקב בעל הטורים‪ ,‬בנו ויורשו הרוחני של הרא״ש‪ ,‬קיבץ כנראה את ש ו״ ת‬
‫הרא״ש כצעד אחד מני רבים בהנחת התשתית ליצירתו המונומנטלית‪ ,‬ספר ׳ארבעה‬
‫טורים׳ וכבסיס הלכתי מרכזי לה‪ ,‬ובכך שיקף גישה הלכתית ׳ספרדית ריכוזית׳ השונה‬

                                       ‫מזו של אביו‪.‬‬
‫פרופ׳ תא־שמע משמש כמנהל המכון לתצלומי כתבי־יד עבריים בבית־הספרים‬

        ‫הלאומי והאוניברסיטאי ומלמד בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית‪.‬‬

‫• מצבה הרוחני המתדרדר של הקהילה היהודית בספרד עומד במרכז מאמרו של‬
‫ד״ ר דב שוורץ‪ .‬המחבר חושף את זהותם של הוגי החוג הניאו אפלטוני — קבוצת‬
‫פילוסופים ראציונליסטיים‪ ,‬שפעלו על סף המאה הט״ו‪ ,‬אשר הגותם הראציונליסטית־‬
‫ראדיקלית‪ ,‬מסמנת את ירידת מעמדו של החוק הדתי ולזלזול בקיום המצוות‪ .‬גישתם‬
‫השכלתנית זכתה לביקורת מצד רבים ממנהיגי הקהילה ועוררה פולמוס שטבע חותמו‬

                   ‫גם על המצב החברתי‪ ,‬שהיה מעורער בלאו הכי‪.‬‬
        ‫ד״ ר שוורץ מלמד בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטת בר־אילץ‪.‬‬

‫• ד״ ר יום טוב עסיס בוחן את החברה היהודית בקאסטיליה ובאראגון במאות ה־‬
‫‪ 14-13‬תקופה שבה ספרד הנוצרית כובשת שוב שטחים שנפלו לידי המוסלמים‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11