Page 4 - peamim 46-7
P. 4

‫חיפוש אחר זהות — משפטו של האנוס הפורטוגאלי‬            ‫‪235‬‬ ‫ברקע העטיפה‬
     ‫ויסנטה פורטדו‪ / 1615-1605 :‬ראובן פיינגולד‬
                                             ‫קטע מתוך‬
‫׳חדשות סיציליה רעות מאד׳ — עדויות יהודי• לכיבוש‬          ‫‪260‬‬   ‫׳הלוחות הקאטאלאנייס׳‬
           ‫סיציליה בידי הנורמאנים ‪ /‬נדיה זלדס‬
                                        ‫של אברהם קרשיקש'‪,‬‬
    ‫יעקב בן יוסף‪ ,‬מנהיג קהילת חלב במאה הי״א ‪/‬‬         ‫‪270‬‬           ‫שנת ‪1375‬‬
                           ‫מרים פרנקל‬
                                 ‫‪285‬‬
                         ‫ברורים‬     ‫‪290‬‬

         ‫ר׳ ש ל • שבזי והשבתאות ‪ /‬יהודה רצהבי‬       ‫‪291‬‬
     ‫תגובה לתגובת פרופ׳ יהודה רצהבי ‪ /‬יוסף טובי‬        ‫‪294‬‬

                  ‫ספרים — ביקורת‬

       ‫הלכה ופסיקה ביהדות מארוקו ‪ /‬שאול רגב‬
‫הרב חיים נחום — הרב הראשי האחרון של הקיסרות‬

               ‫העות׳מאנית ‪ /‬מיכאל אביטבול‬

‫‪ 296‬ספרים — סיקורות‬

‫‪ 300‬עבודות מ ח ק ר במורשת ישראל במזרח‪ ,‬תשנ״א‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9