Page 2 - ETMOL_32
P. 2

‫העורך‪ :‬שלמה שבא‬                 ‫מועצת‬
‫המערכת‪ :‬פרופ׳ שלמה סימונסון‪ ,‬ד״ר שלמה שביט‪,‬‬
‫ד״ר שלמה נצר‪ ,‬פרופי יוסף גורני‬
‫המעצב‪ :‬אריק קרמן‬
‫מינהלה‪ :‬יוסף אלקוני‬
‫המו״ל‪ :‬הוצאת הספרים של אוניברסיטת תל־אביב‬
‫המערכת‪ :‬עת־מול‪ ,‬בית התפוצות‪ ,‬אוניברסיטת תל־אביב‬

‫הפצה ומנויים‪ :‬ת‪.‬ד‪ — 23078 .‬תל־אביב‬

‫סדר ‪ :‬משה חמיאל‪ ,‬לוחות ‪ :‬רשת קו‬
‫מחיר הגליון —‪ 40.‬ל״ י‬

‫מיסודם של אוניברסיטת תל־ אביב ומשרד החינור והתרבות‬            ‫עתוץ לתולדחת ארץ ישראל ועם ישראל‬

                  ‫התוכן‬                         ‫אל קוראי עת‪-‬מול!‬

‫בעמוד ‪ 9‬מספר צבי אילו על שייח׳ נודע בהר חברון במאה הקו ­‬         ‫עם הופעת גליון זה מסתיימת שנת המנוי‬
‫דמת ועלילותיו‪ ,‬לפעמים מינוהו התורכים למושל המחוז ואז פעל‬                               ‫תש״מ‪.‬‬
‫מטעמם ולפעמים פיטרוהו ואז יצא לשוד )ראה גם שער( • כתבי‬
‫הגניזה מגלים לנו פרטים על ״ישיבת״׳ ארץ־ישראל בתקופה הער­‬         ‫ב־‪ 32‬גליונות עת־מול שיצאו עד כה הופיעו‬
‫בית )המאה ה־‪ 7‬עד המאה ה־ ו ו( ששימשה ״מינהל״ עליון על‬           ‫כ־‪ 300‬מאמרים ורשימות על תולדות ארץ־ישראל‬
‫יהודי הארץ ובראשה עמד ״גאון״‪ ,‬מנהיגם של יהודי הארץ וחלק‬          ‫ועם ישראל בכל הדורות‪ .‬זהו אוצר של היסטוריה‪.‬‬
‫מהתפוצות‪ .‬פרופ׳ משה גיל‪ ,‬חוקר ארץ־ישראל של אותן שנים‪,‬‬           ‫אנו קוראים לכם לחדש את המנוי לשנת‬
‫מספר בפתח החוברת על ״הישיבה״ וגאוניה • החוזים בין המדפי ­‬
‫סים והמו״לים לא נשתנו הרבה מאז המצאת הדפוס ועד היום‪,‬‬             ‫תשמ״א ולהחתים גם את קרוביכם ומכריכם‪.‬‬
‫פרופ׳ שלמה סימונסון כותב בעמוד ‪ 6‬על חוזה עם מדפיס נוצרי‬          ‫דמי המנוי לשנת תשמ״א הם ‪ 240‬ל״י‪ .‬מלאו‬
‫להוצאה לאור של ספר עברי • על עליית תלמידי הגר״א והישגי ­‬         ‫את הטופס שבחוברת וצרפו המחאה על סר‬
‫הם — מאמרו של אברהם ב‪ .‬ריבלין • יומן של אחד מראשוני‬            ‫—‪ 240.‬ל״י ושלחו אלינו‪ .‬אתם יכולים גם לש­‬
‫פתח‪-‬תקוה מגלה פרטים על החיים בארץ באותה תקופה‪ ,‬מאת‬            ‫לוח )לעת־מול‪ .‬ת‪.‬ד‪ — 23078 .‬תל־אביב( המ­‬
‫רמי יזרעאל )בעמוד ‪ 2‬ו ( • חוקרת תולדות הדפוס שושנה הלוי‬
‫מזכירה כי בצפת נוסד בשנת ‪ 1577‬הדפוס הראשון בארץ ובאסיה‬                  ‫חאה וכתובת לא על גבי הטופס‪.‬‬
‫ומגלה את הסיבה לחיסולו )עמוד ‪ • ( 14‬ערב חורבן בית שני‬           ‫עת־מול הוא העתון היחידי המוקדש להיסטו­‬
‫שיגשגה הארץ והחיים התנהלו כאילו כשורה‪ ,‬אבל‪ ...‬מאמרו של‬          ‫ריה של ארץ־ישראל ועם ישראל ושווה לכל נפש‪.‬‬
‫ד״ר שלמה שביט )עמוד ‪ • ( 17‬ד״ר יעקב שביט מגלה מי היו‬           ‫הכותבים הם מיטב ההיסטוריונים בארץ‪ .‬העתון‬
‫הנערים אשר לפיהם תיאר זאב ז״בוטינסקי שניים מגיבוריו‪ ,‬לאחר‬         ‫קיבל ציון לשבח ביריד הספרים הבינלאומי ב­‬
‫ביקורו בארץ ב‪ • 1908-‬שפרינצא‪ ,‬יאכנע‪ ,‬יענטע ואחרים הם‬
‫כאילו שמות ״מגוחכים״‪ ,‬באמת? בעיצומו של דבר הם תרגומים‬                         ‫ירושלים בשנת ‪979‬ו‪.‬‬
‫של שמות ספרדים ורוסים יפים מאוד‪ .‬אלכסנדר גוטרמן‪ ,‬חוקר‬           ‫לא נוכל לשלוח את העתון למי שלא יחדש את‬
‫שמות היהודים‪ ,‬מספר בעמוד ‪ 21‬על מקורות השמות וגילגוליהם •‬         ‫חתימתו ועל‪-‬כן‪ ,‬חדשו את חתימתכם על עת־ מול‬

                   ‫ובעמוד האחרון — פתרון תשבץ וחידות‪.‬‬                      ‫— מייד!‬

                                     ‫המערכת‬
   1   2   3   4   5   6   7