Page 3 - ETMOL_32
P. 3

‫מאת משה גיל‬                      ‫בתקופה הערבית‬
                                 ‫עמדה בראש יהודי הארץ‬
‫חרף דורות של מצוקה תחת השלטון הנוצרי־ביזנטי שונא‬
‫היהודים היתד‪ .‬הארץ בחמש המאות הראשונות לספירה מיו­‬         ‫׳ממשלה׳ בת ‪ 7‬חברים‬
‫שבת יהודים רבים בעריד‪ .‬ובכפריה‪ .‬יעידו על־כך בתי הכנסת‬          ‫ובראשה ׳הגאון׳ •‬
‫הרבים‪ ,‬הכפריים דווקא‪ ,‬הנחשפים וד‪.‬ולכים בימינו‪ .‬אפשר לה­‬
‫ניח‪ ,‬כי רוב תושבי ארץ‪-‬ישראל יהודים היו‪ ,‬חוץ מירושלים‬         ‫את הוראותיה קיימו‬
‫שנגזר עליה לד‪,‬יות ריקה מיד‪.‬ודים ושד׳ישוב בה נתחדש רק‬            ‫גם בחוץ לארץ‬
‫עם הכיבוש הערבי בראשית שנות השלושים של המאה‬

                            ‫השביעית‪.‬‬
‫כיבושי האיסלאם שנולד זד‪ .‬עתר‪ .‬במדבר ערב‪ ,‬היו במהותם‬
‫פלישד‪ .‬של שבטים‪ ,‬נוודי מדבר מורעבים‪ ,‬אל תוך ארצות‬
‫התרבות‪ .‬עמר אלח׳טאב‪ ,‬הח׳ליפה השני‪ ,‬אשר בד‪.‬נד‪.‬גתו הת­‬
‫חוללו מרבית הכיבושים‪ ,‬ראוי בלי ספק לד‪.‬ימנות עם גדולי‬
‫המנהיגים בתולדות האנושות‪ ,‬מפני שד‪.‬שכיל להטיל על הזרם‬
‫האדיר של לוחמיו הבאים מן המדבר כבלים חמורים ולהכתיב‬
‫להם אפיקים שעד מד‪.‬רה הביאו לדו‪-‬קיום והסתגלות הדדית‬
‫עם תושבי הארצות הכבושות‪ .‬מדיניותו הניבה פרי אף במהלך‬
‫הקרבות‪ ,‬כאשר נוצרים ויהודים העדיפו לעתים את המוסלמים‬

                   ‫על פני השלטון הביזנטי‪,.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8