Page 7 - ETMOL_32
P. 7

‫הם לקבוע אם כתב‪-‬היד ראוי או לא ראוי‬     ‫שיש בהם משום חידוש‪ .‬בראש וראשונה‬    ‫שגי היהודים חייבים למסור לקונטי‬
‫לדפוס‪ .‬הרב יוסף אוטולינגי עמד באותה‬     ‫ראויה לציון העובדה שספר הזוהר )או‬   ‫כתב־יד יפה וקריא לפי שיקול דעת הרב­‬
‫עת בראש ישיבה בקרימונה והיה מעורב‬      ‫לפחות חלק או חלקים ממנו( יצא מתחת‬   ‫נים הנזכרים לעיל‪ .‬אין היהודים רשאים‬
‫בענייני הדפוס העברי בקרימונה ובריווד‪.‬‬    ‫למכבש הדפוס של וינצ׳ינצו קונטי עוד‬   ‫להתחיל בעת ובעונה אחת בהדפסה של‬
                       ‫לפני ה‪ 24-‬בינואר ‪ ,1558‬דבר שהיה שנוי‬  ‫יותר משני ספרים‪ .‬עליהם לסיים את ה­‬
                ‫די טרינטו‪.‬‬  ‫במחלוקת‪ .‬מכאן מתאשרת השערתו של‬     ‫הדפסה לפני שהם מוסרים לדפוס ספר‬
                       ‫החוקר מאיר בניהו! ״אין ספק שכבר‬    ‫נוסף‪ .‬קונטי חייב לשני היהודים ‪847.5.9‬‬
‫מעורבותו של אוטולינגי בענייני הדפום‬     ‫בשנת שי״ח )‪ (1558‬החלו בהדפסת ה­‬    ‫לירות אימפריאליות‪ ,‬שניתנו לו בתורת‬
‫בקרימונה בשנת ‪ 1558‬ובתפקיד של מכ­‬      ‫ספר״‪ ,‬ולא עוד אלא‪ ,‬שכבר נסתיימה ב­‬   ‫סיוע לעבודת הדפום‪ .‬סכום זה יקוזז ב­‬
‫ריע ביחס לטיב כתב־היד וההדפסה בבית‬      ‫ראשיתה של אותה שנה )לפחות בחלקה(‪.‬‬   ‫שעורים של ‪ 40‬ס‪1‬לדי אימפריאליים בעת‬
‫דפוסו של קונטי מעוררים מחדש את ה­‬      ‫זאת ועוד‪ :‬מתוך החוזה שלפנינו מתברר‬   ‫התשלום עבור כל גליון‪ .‬חילוקי דעות בין‬
‫שאלה מד‪ ,‬היו מניעיו להיכנס באותה שנה‬     ‫שהמוציאים לאור של ספר הזוהר בדפוס‬
                       ‫קונטי היו הרב דוד נורלינגין והרב שמו­‬      ‫הצדדים יובאו בפני בורר יחיד‪.‬‬
         ‫לעסקי הדפוס של ריווה‪.‬‬    ‫אל בן יצחק‪ .‬הם שחתמו איתו על החוזה‬
                       ‫להדפסת הספר וקבעו את המחיר והם‬         ‫מתי יצא הזוהר?‬
‫פרט אחרון בחוזד״ שנראה כי יש לציי­‬      ‫המקבלים ממנו את טפסי הספר‪ .‬הרב‬
‫נו‪ ,‬הוא שקונטי הוא האחראי להשגת ה­‬      ‫יוסף אוטולינגי ואחד הרבנים מבית מדר­‬  ‫עד כאן תנאי החוזה בין הצדדים‪ .‬חוץ‬
‫אישורים מאת האינקוויזיטור וסגן ה­‬      ‫שו נקבעו כמכריעים בשאלות שעשויות‬    ‫מפרטים שאנו לומדים מן החוזה בדבר‬
‫הגמון! וד‪,‬וא וד‪,‬מגיה אחראים שלא יידפס‬    ‫היו להתעורר במהלך העבודה‪ .‬היה עלי­‬   ‫תנאי התשלום‪ ,‬טיב העבודה והנייר‪ ,‬קצב‬
‫בספרים העבריים דבר העשוי לפגוע‬        ‫הם לקבוע טיבן של שגיאות שנפלו בעטיו‬  ‫ההדפסה ועוד כיוצא באלה דברים בעלי‬
                       ‫של המדפים ואם הן מחייבות את המדפיס‬   ‫אופי טכני‪ ,‬עולים ממנו עניינים אחדים‪,‬‬
                  ‫בנצרות‪.‬‬  ‫לערוך תיקונים על חשבונו‪ .‬כן היה עלי­‬

‫אגב‪ ,‬אחד המגיהים הראשיים בבית‪-‬‬
‫הדפוס של קונטי בקרימונד‪ ,‬באותו זמן‬
‫היד‪ ,‬ויטוריו אליאנו‪ ,‬נכדו של אליהו‬

                   ‫בחור‪.‬‬

                                          ‫שערי ספרים מבית הדפוס של קונטי‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12