Page 6 - ETMOL_32
P. 6

‫המדפיס אחראי לקבלת אישורי ד‪.‬אינ‪-‬‬      ‫קונ טי‬                                   ‫ונזר ז^היו‬
‫קוויזיטור וסגן ההגמון‪ ,‬ונושא בהוצאות‬                                       ‫יהיח ‪ hy‬ראשוו •‬
‫הכרוכות בכך‪ .‬על המדפיס להביא לדפוס‬
                                                ‫נדפס בסביוניטה‬
‫— ומיד — כל ספר שיימסר לו בכפי­‬
                                                        ‫אשר היא תהת ‪rihvDo‬‬
‫פות לחוזה‪ .‬אסור לו להדפיס מחדש ספר‬                             ‫״אייו דספסיאני גונזאגה קוליוגה ירוסו‪/‬וח•‬

‫מן הספרים שנדפסו‪ ,‬שנתווספו לו או נג­‬                              ‫עלי יד ורויצינצר קונטי ובביתו‬

‫רעו ממנו דברים — וזאת במשך שנח ו­‬                                      ‫שער ס׳ צדה לדרך עם דגל המדפים של קונטי‬

‫חצי )מיום הדפסת הספר( ן ואם כך יעשה‪,‬‬                          ‫מן המפורסמות הוא חלקם הרב של‬
                                            ‫מדפיסים נוצרים באיטליה בהוצאתם ל­‬
‫יחויב בתשלום פיצוי בסך ‪ 25‬פקודי‪.‬‬                            ‫אור של ספרים עברים‪ .‬חוזה המצוי ב­‬
                                            ‫ידינו׳ שנערך בין המדפיס הנוצרי וינ‪-‬‬
‫המדפים מתחייב לסדר כל יום גליון ו­‬                           ‫צ׳ינטי קונטי לבין שמואל מוויר‪1‬נה ודוד‬
                                            ‫נורלינגין‪ ,‬שופך אור על מכלול היחסים‬
‫חצי‪ ,‬היינו שלוש פורמות‪ ,‬אלא‪-‬אם‪-‬כן‬                            ‫בין המדפיס הנוצרי והמזמינים היהודים‬
                                            ‫וממנו למדים אנו שלא נתחדש בשטח זה‬
‫נבצר הדבר ממנו מטעמים לגיטימיים‪,‬‬                            ‫הרבה מאז ועיקרי הדברים הבאים בחוזה‬
‫כל גליון וחצי יכיל טקסט או פירושים‪.‬‬                           ‫עדיין משמשים יסוד לכל חוזה בין מדפים‬
‫יש להודיע למדפיס חודש מראש על כל‬
                                                         ‫ללקוח עד ימינו‪.‬‬
  ‫שינוי בסוג החומר‪.‬ס פ רי ם‬                              ‫וינצ׳ינצו ק‪1‬נטי היה מדפיס ידוע בעיר‬
‫נייר יפה ולבן‬                                      ‫קרימונה ובבית דפוסו הופיעו במשך אחת‪-‬‬
                                            ‫עשרה שנים )‪ (1567—1556‬ספרים עבריים‬
‫הלקוחות רשאים להכניס שש תוספות‬       ‫חוזה בין מדפיס איטלקי‬            ‫שונים‪ .‬ספרים עבריים רבים נדפסו לפני‬
‫בטור בחינם‪ .‬כל תוספת מעליהן תעלה‬                            ‫כן בקרימונה בידי מדפיסים איטלקים‪.‬‬
‫ששה דינרי השורה‪ .‬אם הלקוחות מבק­‬      ‫לשני יהודים על הוצאת‬            ‫המזמין שמואל בן יצחק מויר‪1‬נה )הכינוי‬
‫שים להגדיל את המהדורה עד ‪ 1500‬טפ­‬                            ‫״מוירונה״ מעיד אך ורק שבא לקרימ‪1‬נה‬
‫סים‪ ,‬חייב המדפים לספק את החבילה ב­‬     ‫ספר • עיקרי הדברים‬             ‫מעיר זו( הוא כנראה שמואל בן יצחק‬
‫מחיר ‪ 6.2.0‬לירות‪ .‬רישומי קונטי וסיכו­‬                          ‫פיהם‪ ,‬חזן ומגיה ספרים עבריים מויני־‬
‫מיו‪ ,‬הכתובים בכתב ידו‪ ,‬דינם כדין מס­‬      ‫לא נשתנו עד היום‬             ‫ציאה‪ ,‬שעסק בהוצאת ספרים גם בקרימו‪-‬‬
                                            ‫נה‪ .‬דוד בן אהרון נורלינגין היה מרבני‬
  ‫מך נוטריוני‪ ,‬ויוחזקו ביד הלקוחות‪.‬‬      ‫מאת שלמה סימונסון‬
                                                 ‫קרימ‪1‬נה‪ ,‬מנטובה וערים אחרות‪.‬‬
‫משקל הנייר נקבע ב‪ 17-‬עד ‪ 18‬ליברות‬     ‫קונטי מתחייב להדפיס מהדורות של‬
‫החבילה‪ .‬הנייר חייב להיות יפה ולבן‪.‬‬     ‫‪ 650‬טפסים מכל ספר‪ ,‬במחיר ‪ 7.2.0‬לי­‬            ‫‪ 650‬טפסים‬
‫אם יימצא בתוך החומר המודפס נייר חום‪,‬‬    ‫רות אימפריאליות לחבילה )בחבילה היו‬
‫יהיה על קונטי להדפיס מחדש את החומר‬     ‫‪ 500‬גליונות נייר‪ .‬חצי גליון שימש מס­‬     ‫ואלה עיקרי החוזה שהצדדים הסכימו‬
‫הזה‪ .‬על קונטי לסיים במהירות האפש­‬     ‫גרת דפוס אחת(‪ ,‬ו‪ 25-‬טפסים נוספים‬                         ‫עליהם ‪:‬‬
‫רית כל ספר שהתחיל להדפיסו‪ .‬תוך כדי‬     ‫במחיר הנייר בלבד‪ ,‬עד לחיסול החוב של‬
‫עבודה בספר אחד אסור לו להתחיל בספר‬     ‫קונטי ליהודים‪ .‬אסור לקונטי להדפיס‬
‫אחר‪ .‬אם לא יעמוד בתנאי זה‪ ,‬עליו לפ­‬    ‫טפסים נוספים ולמכור אותם‪ ,‬אלא‪-‬אם‪-‬כן‬
‫צות את היהודים ב‪ 25-‬סקודי‪ .‬כל פעם‬     ‫הסכימו על כך הצדדים‪ .‬אם יפר את ה­‬
‫שקונטי יחסל את התחייבויותיו ללקוחות‬    ‫סעיף הזה יתחייב בתשלום פיצויים ליהו­‬
‫על‪-‬פי הסדרים שנקבעו בין הצדדים‪ ,‬יהיה‬    ‫דים בשיעור שני סקודי )סוג כסף איטל­‬
‫חייב להדפיס ספרים נוספים באותו מחיר‬    ‫קי( לכל טופס ומסירת הספרים לשני ה­‬
‫ובאותם תנאים‪ .‬קונטי הדפים את ספר‬      ‫מזמינים‪ .‬הלקוחות ייהנו ללא תמורה מ­‬
‫הזוהר‪ .‬עליו למסור לשני המזמינים את‬     ‫כתבי הזכויות להדפיס ספרים עבריים‪,‬‬
‫כל הטפסים פרט לשניים ובמחיר שהוס­‬     ‫שניתנו לקונטי בעבר‪ ,‬או יינתנו לו ב­‬
‫כם ביניהם על‪-‬פי החוזה שבידי קונטי‪.‬‬
‫אסור למדפים לשמור בידיו טפסים נוס­‬                        ‫עתיד‪.‬‬
‫פים‪ ,‬אחרת יהיה עליו לפצות את המזמי­‬    ‫לשמואל מוירונה ולדוד נורלינגין ה­‬
                      ‫רשות להיכנס לבית הדפוס ולמספר את‬
             ‫נים ב‪ 25-‬פקודי‪.‬‬ ‫הספרים ואת הנייר שלהם‪ .‬אם יש חסר‬
                      ‫בין המצוי למוסכם‪ ,‬על קונטי להשלים‬
‫בכל יום שישי חייבים היהודים לספק‬
‫לקונטי את החומר לעבודות השבוע הבא‬                      ‫את החסר‪.‬‬
‫ועוד יום‪ .‬אם אין היהודים מספקים לו‬     ‫ההכרעה בשאלה אם שגה המגיה של‬
‫חומר‪ ,‬עליהם לשלם לו את המגיע לו כ­‬     ‫קונטי תהיה נתונה בידי הרב יוסף אוטו‪-‬‬
‫אילו ביצע את העבודה בשיעור המוסכם‪.‬‬     ‫לינגי ורב אחר )מבית מדרשו(‪ .‬במידת‬
‫בכל יום שישי חייבים היהודים לשלם‬      ‫הצורך‪ ,‬על קונטי להדפיס את הדף ה­‬
‫לקונטי את הכסף המגיע לו‪ ,‬תוך הקיזוז‬    ‫משובש מחדש ועל חשבונו‪ .‬על קונטי‬
‫המתואר להלן‪ .‬עם התחלת העבודה של‬      ‫לדאוג שהמגיה שלו ימנע הדפסתם של‬
‫ספר חדש משלמים הלקוחות למדפים‬       ‫דברים הנוגדים את הדת הנוצרית והאח­‬
‫מפרעה של ‪ 30‬סקודי לשם רכישת הנייר‪.‬‬
‫מחיר הנייר המעובד מדי שבוע יקוזז מן‬      ‫ריות לכך מוטלת על שכמו של קונטי‪.‬‬
‫התשלום השבועי המגיע למדפים כל יום‬
‫שישי‪ .‬משנגמר חשבון ‪ 30‬הסקודי על ה­‬
‫יהודים לתת לקונטי מפרעה חדשה בסך‬

         ‫‪ 30‬פקודי‪ ,‬וחוזר חלילה‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11