Page 14 - MODUL 1
P. 14

3. Pitutur luhur kang ana ing tembang macapat nduwur yaiku …
           a.  ______________________________________________________________
              ______________________________________________________________
              ______________________________________________________________
           b.  ______________________________________________________________
              ______________________________________________________________
              ______________________________________________________________

          4. Manungsa urip ing bebrayan agung kudu bisa gawe senening wong liya, aja mung
           nengenake marang rasa pangrasane dhewe.
           Yen diowahi nganggo basa krama, dadine …
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________

          5. Becik urip kang prasaja, aja dadi gawene wong liyan. Tulisen aksara Jawa!
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________
           _________________________________________________________________

               14    BAHASA JAWA - SMA/MA - Kelas X Semester Genap
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19