Page 20 - MODUL 1
P. 20

karosan,  seneng,
                                          gumbira
             6  Negara Tasikmadu    Nalika Bratasena perang    Tegang, perang
                           llawan Prabu Kala Dahan
             7  Negara Ngamarta    Nalika Bratasena wis ketemu Suka,    gumbira,
                           karo kulawargane        seneng

          5. Pesen/amanat/pitutur
            a. Pangeran iku Maha Kuwasa, pepesthen saka karsaning Pangeran ora ana sing
             bisa murungake.
            b. Manungsa mung saderma nglakoni, kabeh kapurba dening kang Kawasa,
             nanging manungsa diwenangake mbududaya (usaha lan ikhtiyar).
            c. Janma iku tan kena kinira kinaya ngapa, mula sira aja seneng ngaku lan
             rumangsa pinter dhewe.
            d. Perang iku becik lamun tujuane nggayuh kamardikaning negara lan bangsane,
             lan perang iku ala lamun kanggo njarah rayah darbeking liyan.
            e. Ora ana katresnan kang ngluwihi katresnane wong tuwa marang anak.


               20    BAHASA JAWA - SMA/MA - Kelas X Semester Genap
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25