Page 1 - Safarova N., Safarov B. elektron darslik
P. 1

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

            OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI               TOSHKENT DAVLAT AGRAR UNIVERSITETI

                    “Agrokimyo va tuproqshunoslik” kafedrasi
                “AGROKIMYOVIY TEKSHIRISH USULLARI”
                fanidan amaliy mashg‘ulotlari bо‘yicha о‘quv qо‘llanma
                            Toshkent – 2024
   1   2   3   4   5   6