Page 10 - israel water resources
P. 10

‫פרק ‪1‬‬

‫המים בטבע — הקדמה‬

            ‫‪ 1.1‬ההידרוספרה‬                         ‫‪ 1.1‬ההידרוספרה‬
           ‫‪ 1.2‬משאב במחסור‬
         ‫‪ 1.3‬המחקר ההידרולוגי‬                 ‫המים בכדור הארץ‪ :‬כדור הארץ נקרא גם ״כוכב הלכת הכחול״‬

‫כדור הארץ מקורם בכיפות הקרח המכסות את שני הקטבים‬            ‫(‪ ,)Press and Siever, 1986‬מכיוון שבמבט מהחלל הוא נראה בגוון‬
‫ובעננים שבאטמוספרה‪ ,‬ושתי הופעות אלו אף הן הופעות של‬          ‫כחול (איור ‪ ,)1.1‬זאת בניגוד לכוכבי הלכת האחרים במערכת‬
‫מים‪ .‬שפע המים בכדור הארץ ותכונותיהם הכימיות והפיזיקליות‬        ‫השמש‪ ,‬הנראים מהחלל בגוני אדום וירוק‪ .‬כדור הארץ כחול‬
‫המיוחדות (מסגרת ‪.1‬א) מאפשרים את קיומם של הצמחים‬            ‫הודות לשפע המים המצויים על גבי מעטפתו‪ ,‬שהרי האוקיינוסים‬
‫ושל בעלי החיים‪ ,‬היינו את כל העולם הביולוגי (מסגרת ‪.1‬ב)‪.‬‬        ‫מכסים כשני שלישים משטח פניו‪ .‬הכתמים הלבנים שעל פני‬
‫על כוכבי הלכת האחרים במערכת השמש אין כנראה יצורים‬
‫חיים‪ .‬הטמפרטורות על פני כוכבי הלכת הקרובים לשמש גבוהות‬           ‫איור ‪ :1.1‬כדור הארץ כמו שהוא נראה מהחלל‪ .‬שפע המים שעליו‬
‫מדי‪ ,‬ואם נמצאים שם מים‪ ,‬הם יופיעו בצורת אדים‪ .‬לעומת זאת‪,‬‬           ‫העניקו לו את השם ״כוכב הלכת הכחול״ (באדיבות סוכנות החלל‬
‫על פני כוכבי הלכת הרחוקים מהשמש הטמפרטורות נמוכות‬                                ‫האמריקנית‪.)NASA ,‬‬
‫מדי‪ ,‬ואם נמצאים שם מים‪ ,‬הם יהיו קפואים‪ .‬קיומם של החיים‬
‫אפשרי רק בטווח הטמפרטורות השורר בכדור הארץ‪ ,‬ובהם‬
‫המים מופיעים בשלושת מצבי הצבירה‪ :‬מים (נוזלים)‪ ,‬אדים‬

                                ‫וקרח‪.‬‬
‫את מעטפת המים מסביב לכדור הארץ נהוג לכנות‬
‫הידרוספרה‪ .‬ההידרוספרה היא אחת מתוך ארבע קליפות‬
‫כדוריות העוטפות את כדור הארץ‪ :‬הליתוספרה — מעטפת‬
‫הסלעים‪ ,‬האטמוספרה — מעטפת האוויר‪ ,‬הביוספרה — מעטפת‬
‫החיים‪ ,‬ההידרוספרה — מעטפת המים‪ .‬הגבולות בין המעטפות‬
‫אינם חדים‪ .‬ההידרוספרה חופפת במקצת את הליתוספרה‪ ,‬שהרי‬
‫מי התהום מצויים בתוך הסלעים‪ .‬ההידרוספרה חופפת במקצת‬
‫את האטמוספרה‪ ,‬שהרי אדי המים מצויים באוויר‪ .‬ההידרוספרה‬
‫חופפת במקצת את הביוספרה‪ ,‬שהרי היצורים החיים מכילים‬
‫מים רבים (כ־‪ 80%‬ממשקל גופם)‪ .‬ואולם‪ ,‬האוקיינוסים‬
‫והקרחונים‪ ,‬שאינם כלולים בשלוש המעטפות האחרות‪ ,‬הם‬
‫כמובן נפחה העיקרי של ההידרוספרה‪ .‬במערכת הקליפות‬
‫הללו יש להידרוספרה תפקיד מיוחד‪ .‬באמצעות מגוון תהליכים‬
‫פיזיקליים‪ ,‬כימיים וביולוגיים‪ ,‬הקשורים לתכונות המיוחדות של‬

    ‫המים‪ ,‬היא מחברת את שלוש המעטפות האחרות זו לזו‪.‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15