Page 8 - israel water resources
P. 8

‫‪1‬‬

        ‫מבוא למהדורה השנייה‬

‫ובאמצעותה נבנו מפעלים גדולים להתפלת מי ים‪ ,‬נוספו מפעלים‬        ‫בשנת ‪ ,2002‬עת יצאה לאור המהדורה הראשונה של ספר זה‪,‬‬
‫לטיפול במי שפכים והשבתם להשקיה בחקלאות ושוקמו משקי‬          ‫היה משק המים הישראלי נתון במשבר חמור‪ .‬הפרקים השונים‬
‫המים העירוניים‪ .‬למרות השקעות העתק‪ ,‬מחיר המים בישראל‬          ‫בספר תיארו את המצב הקשה בכל אחד ממאגרי המים הטבעיים‪,‬‬
‫אינו חורג מהמחיר הממוצע במדינות המפותחות ‪ .OECD‬עקב‬          ‫את התשתית החסרה ואת הפגיעה בסביבה‪ .‬המהדורה השנייה‬
‫כך החלו המאגרים הטבעיים להתמלא וכתמי הזיהום והמליחות‬         ‫יוצאת לאור כ־‪ 15‬שנים לאחר מכן‪ ,‬לאחר שמשק המים התאושש‬
‫הצטמצמו‪ .‬המים הטבעיים חזרו בהדרגה לנבוע במעיינות ולזרום‬        ‫מהמשבר‪ .‬ההתאוששות התרחשה בעקבות יישומן של מהפכות‬
‫בנחלים בחלק מאזורי הארץ‪ ,‬והמפגעים הסביבתיים נבלמו‪.‬‬          ‫ניהוליות שהביאו לשיקומו‪ ,‬וכיום משק המים הישראלי מדורג בין‬
‫מדינת ישראל הפכה ליצואנית של מים‪ ,‬וכמויות מים ניכרות‬         ‫המשקים המתקדמים ביותר בעולם‪ ,‬וישראל הפכה ליצואנית של‬
‫מועברות מדי שנה לרשות הפלסטינית ולממלכת ירדן‪ .‬ה״מודל‬         ‫מים ולמודל חיקוי בין־לאומי‪ .‬המעבר מהשפל העמוק אל הפסגה‬
‫הישראלי״ הפך להיות מותג בין־לאומי‪ ,‬וסביר להניח שהוא‬          ‫הרמה הוא ייחודי בקנה מידה עולמי והינו מוקד להתעניינות בין־‬
‫יועתק למדינות שונות ברחבי העולם‪ ,‬ובמיוחד למדינות העולם‬
‫השלישי‪ ,‬המשוועות למים‪ .‬החדשנות והמקוריות של תעשיית‬                                         ‫לאומית‪.‬‬
‫המים הישראלית‪ ,‬שהתפרסמה בכל קצות תבל‪ ,‬הינה צעד חשוב‬          ‫ניתן לחלק את התפתחות משק המים בישראל לשלוש‬
                                   ‫תקופות‪ .‬הראשונה — במהלך ‪ 25‬שנותיה הראשונות של המדינה‪,‬‬
    ‫להפיכתה של מדינת ישראל ל״אור לגויים״ בתחום המים‪.‬‬        ‫שבה נבנתה מערכת אספקת המים הארצית; השנייה — במהלך‬
‫בספר זה מתוארים השלבים השונים של התפתחות משק‬             ‫‪ 30‬השנים הבאות‪ ,‬שבה הידרדר משק המים הישראלי עד משבר;‬
‫המים בישראל‪ ,‬ובכללם ההידרדרות וההתאוששות‪ ,‬הן מבחינה‬          ‫השלישית — ב־‪ 15‬השנים האחרונות‪ ,‬שבמהלכו התאושש משק‬
‫ארגונית והן מבחינה פיזית‪ .‬המהדורה השנייה של הספר מוסיפה‬        ‫המים עקב יישומן של רפורמות מהפכניות‪ .‬להלן פירוט תמציתי‬
‫על הראשונה בשני מובנים‪ .‬ראשית‪ ,‬במהדורה הראשונה נדונו‬
‫ההיבטים ההידרולוגיים־הטכנולוגיים־הסביבתיים בלבד‪ ,‬בעוד‬                                 ‫של שלוש התקופות‪.‬‬
‫במהדורה השנייה נוספו פרקים חדשים העוסקים בהיבטים‬           ‫בחצי יובל השנים הראשון למדינה רשם לעצמו משק‬
‫הכלכליים־משפטיים־חברתיים המתארים את מערכת הניהול‬           ‫המים הישראלי הישגים רבים‪ ,‬גם בקנה מידה בין־לאומי‪ .‬למרות‬
‫של משק המים‪ .‬מערכת הניהול היא־היא הסיבה להידרדרות‬           ‫מיקומה הגאוגרפי באזור אקלימי חצי־מדברי ולמרות הקשיים‬
‫בסוף המאה העשרים והיא־היא המערכת שהביאה להתאוששות‬           ‫ההנדסיים‪ ,‬הכלכליים והפוליטיים הצליחה מדינת ישראל‬
‫בעשור השנים האחרון‪ ,‬ובכך חשיבותה‪ .‬שנית‪ ,‬במהדורה השנייה‬        ‫הצעירה‪ ,‬בזריזות רבה באופן יחסי‪ ,‬לבנות מפעלי מים ארציים‪,‬‬
‫של הספר התעדכנו כל הפרקים העוסקים בהיבטים ההידרולוגיים‬        ‫המנצלים את המקורות השונים באופן אינטגרטיבי ומסייעים‬
‫והטכנולוגיים‪ ,‬בהתאם לשינויים הגדולים שהתחוללו ב־‪15‬‬          ‫להגשמת יעדים ממלכתיים של התיישבות‪ ,‬פיתוח‪ ,‬פיזור‬
‫השנים האחרונות‪ .‬במהדורה השנייה נוספו שני נושאים חדשים‪:‬‬        ‫האוכלוסין והעלאת רמת החיים‪ .‬ישראל נמנתה עם המדינות‬
‫ים המלח והאתגר שהוא מעמיד בפני מנהלי משק המים בישראל‪,‬‬         ‫הבודדות בעולם שלמרות המחסור האובייקטיבי במים הצליחה‬
‫ומשבר המים העולמי והאתגר שהוא מעמיד בפני מנהיגי‬            ‫לקיים מערכות חיים מודרניות־מערביות‪ ,‬ולהבטיח אמינות‬
                                   ‫גבוהה ביותר של אספקת המים אגב ניצול מיטבי של מקורות‬
                               ‫העולם‪.‬‬
‫הספר נחלק לשלושה חלקים‪ .‬הראשון (פרקים ‪)5-2‬‬                              ‫המים המוגבלים העומדים לרשותה‪.‬‬
‫עוסק בהיבטים החברתיים‪ ,‬השני (פרקים ‪ )12-6‬בהיבטים‬           ‫למרות ההישגים הגדולים‪ ,‬במהלך ‪ 30‬השנים הבאות‬
‫ההידרולוגיים‪ ,‬והשלישי (פרקים ‪ )17-13‬בהיבטים הטכנולוגיים‪.‬‬       ‫התהפכו היוצרות‪ .‬עקב גידול האוכלוסייה הוכפל בתקופה‬
                                   ‫זו הביקוש למים‪ ,‬אולם ההיצע נותר ללא שינוי‪ .‬כבר בראשית‬
           ‫הפרק הראשון משמש כמבוא לנושא המים‪.‬‬       ‫התקופה נוצלו מקורות המים הטבעיים עד תום‪ ,‬והגידול בביקוש‬
‫חלקו הראשון של הספר מתמקד‪ ,‬כאמור‪ ,‬בהיבטים‬               ‫נענה בשאיבת־יתר‪ ,‬שגרמה להשחתת המקורות הטבעיים‪.‬‬
‫החברתיים‪ .‬פרק ‪ 2‬מתאר את התפתחות משבר המים בישראל‪,‬‬           ‫ההידרדרות הייתה איטית אך ממושכת‪ ,‬ובראשית המאה‬
‫ופרק ‪ 3‬מתאר את תהליך שיקומו של משק המים‪ .‬שני הפרקים‬          ‫העשרים ואחת עמדה מדינת ישראל בפני משבר מים חמור‬
‫מתארים את משק המים בהקשר של מבנה המערכת הממשלתית‪.‬‬           ‫ביותר; מפלסי המים במאגרים ירדו עד לקווים האדומים ואף‬
‫פרק ‪ 4‬מתאר את משק המים הישראלי לאור המאבקים המדיניים‬         ‫מתחת להם‪ ,‬ותהליכי המלחה וזיהום פגעו קשות באיכות המים‪.‬‬
‫הקשים הקשורים להקמתה של מדינת ישראל ולאור ההסכמים‬           ‫נוסף על כך‪ ,‬תשתיות המים הארציות והעירוניות לקו בחסר‪.‬‬
‫המדיניים שנחתמו במסגרת חתירתה לשלום‪ .‬בפרק ‪ 5‬מתואר‬           ‫המשבר הלך והחמיר משנה לשנה כתוצאה של חוסר מעש‬
‫משק המים הישראלי בפרספקטיבה רחבה יותר‪ ,‬בהשוואה‬            ‫מתמשך‪ ,‬שנבע כנראה משאננות־יתר ומניהול לקוי‪ .‬חוסר המעש‬
‫למשקי המים במדינות המפותחות והמתפתחות‪ ,‬לאור משבר‬           ‫נמשך אף על פי שהנושא הועלה לדיון ציבורי ללא הרף‪ ,‬הן על‬
                                   ‫ידי הקהילה המקצועית‪ ,‬הן על ידי ועדות חקירה ממלכתיות והן‬
                           ‫המים העולמי‪.‬‬  ‫על ידי כלי התקשורת‪ ,‬והודגשו בו האסונות והמחדלים הקשורים‬
‫החלק השני של הספר עוסק‪ ,‬כאמור‪ ,‬בהיבטים‬                ‫למשק המים‪ .‬המהדורה הראשונה של ספר זה יצאה לאור בשיאו‬
‫ההידרולוגיים והאקולוגיים‪ .‬פרק ‪ 6‬מתמקד בגשמים הממלאים‬
‫את כל מאגרי המים הטבעיים‪ .‬שלושת הפרקים הבאים עוסקים‬               ‫של המשבר‪ ,‬ובה מתועד מצבו העגום של משק המים‪.‬‬
‫בשלושת מאגרי המים הגדולים והחשובים בישראל‪ ,‬הכינרת‬           ‫ב־‪ 15‬השנים האחרונות התרחש תהליך שיקום מוצלח‬
‫(פרק ‪ ,)7‬אקוות החוף (פרק ‪ )8‬ואקוות ההר (פרק ‪ .)9‬בפרקים‬        ‫ביותר‪ .‬הרפורמות הכלכליות־משפטיות יצרו מערכת ניהול חדשה‪,‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13