Page 9 - israel water resources
P. 9

‫מבוא למהדורה השנייה‬                                                             ‫‪2‬‬

‫והאקולוגיה‪ .‬הספר נכתב כך שהקורא יוכל לקרוא בו בשטף‬           ‫אלו מתוארים מבנה המאגרים‪ ,‬מאזן המים שלהם‪ ,‬איכות‬
‫ולדלג על קטעים ממוסגרים שאינם במוקד התעניינותו‪ .‬הטקסט‬          ‫המים והסוגיות המרכזיות המעסיקות את קהילת החוקרים‪.‬‬
‫המשולב ב״מסגרות״ נועד אפוא למעוניינים בהרחבה ובהעמקה‪,‬‬          ‫שני הפרקים שאחריהם‪ ,‬העוסקים במאגרי מי התהום הקטנים‬
‫והוא כולל כמה תחומים‪ :‬רקע מדעי־טכנולוגי‪ ,‬רקע היסטורי‬          ‫(פרק ‪ )10‬ובמי השיטפונות (פרק ‪ ,)11‬משלימים את סקירת‬
‫ומסמכים רשמיים בעלי חשיבות‪ .‬בכתיבת הספר נעשה שימוש‬           ‫מקורות המים הטבעיים‪ .‬באופן דומה‪ ,‬גם בפרקים אלו הדיון‬
‫נרחב במפות‪ ,‬חתכים‪ ,‬תרשימים‪ ,‬גרפים‪ ,‬טבלאות ותמונות‬            ‫מתמקד בסוגיות ההידרולוגיות והאקולוגיות‪ .‬הפרק האחרון‬
‫לצורכי הבהרה והמחשה‪ .‬הקורא האינטליגנטי שאינו בעל ידע‬          ‫(פרק ‪ )12‬מתמקד בים המלח בהקשר של משק המים הלאומי‬
‫מקצועי יוכל למצוא את דרכו בספר באמצעות מילון המונחים‬
‫המקצועיים שבסופו‪ .‬עם זאת הקורא המקצועי המעוניין‬                         ‫והבעיות האקולוגיות המתפתחות סביבו‪.‬‬
‫בהעמקה נוספת ימצא את מבוקשו באמצעות רשימת ספרות‬             ‫חלקו השלישי של הספר עוסק‪ ,‬כאמור‪ ,‬בהיבטים‬
                                    ‫הטכנולוגיים‪ .‬פרק ‪ 13‬מתאר את מערכת אספקת המים הארצית‬
                  ‫מפורטת המובאת בסוף הספר‪.‬‬      ‫ואת התפתחותה‪ .‬פרק ‪ 14‬עוסק באיכות המים המסופקים‬
‫בחצי יובל השנים האחרונות לימדתי את הקורס ״משאבי‬             ‫ובמפעלים המופקדים על הטיפול במים ושיפור איכותם‪ .‬שני‬
‫המים בישראל״ באוניברסיטה העברית בירושלים‪ ,‬לסטודנטים‬           ‫הפרקים הבאים עוסקים במים המלאכותיים‪ ,‬היינו מי השפכים‬
‫בפקולטות למדעי הטבע ומדעי החברה‪ .‬במהלך הכנתן של‬             ‫המטופלים (פרק ‪ )15‬והמים המותפלים (פרק ‪ .)16‬בארבעת‬
‫ההרצאות התברר שלמרות חשיבות הנושא‪ ,‬הן מבחינה מדעית‬           ‫הפרקים האלו מתוארים ההישגים הטכנולוגיים של מדינת ישראל‬
‫והן מבחינה מעשית‪ ,‬ולמרות העניין הציבורי שיש בו‪ ,‬אין ספר‬         ‫בתחום המים והסביבה‪ .‬לסיום (פרק ‪ )17‬מתוארים האתגרים‬
‫לימוד בסיסי המסכם את הידע הקיים‪ .‬חיסרון זה בלט במיוחד‬
‫לאור העובדה שחומר גלם מדעי מצוי בשפע על גבי המדפים‬              ‫העומדים בפני משק במים הישראלי בעתיד הקרוב והרחוק‪.‬‬
‫בספריות המקצועיות‪ ,‬ובתוכו סיכומים מפורטים של אלפי‬            ‫הספר נכתב באופן שיתאים למגוון קוראים רחב‪:‬‬
‫מחקרים ספציפיים שנערכו על ידי קהיליית ההידרולוגים‬            ‫סטודנטים במדעי הטבע והחברה‪ ,‬מורים מקצועיים בבתי‬
‫הישראלית באוניברסיטאות‪ ,‬במכוני המחקר‪ ,‬בנציבות המים‬           ‫הספר התיכוניים ובמכללות‪ ,‬תלמידי תיכון המעוניינים בהרחבת‬
‫ובחברות הנדסה‪ .‬שתי המהדורות של הספר נועדו למלא חלל‬           ‫הידע‪ ,‬חובבי טבע וידיעת הארץ‪ ,‬אנשי ציבור העוסקים במישרין‬
                                    ‫או בעקיפין בבעיית המים בישראל‪ ,‬וכמובן אנשי המקצוע‬
                                  ‫זה‪.‬‬ ‫העוסקים בהיבטים שונים של ההידרולוגיה‪ ,‬הטכנולוגיה‬

                                    ‫תודות‬

‫זאת ועוד‪ ,‬בין השנים ‪ 2017-2011‬כיהנתי כנציג ציבור‬            ‫בראש ובראשונה ברצוני להודות לחבריי בקהילה ההידרולוגית‬
‫במועצת רשות המים ונחשפתי לשיטות הניהול של משק המים‬           ‫הישראלית‪ ,‬העוסקים בחקר משאבי המים באוניברסיטאות‬
‫הישראלי‪ .‬ברצוני להודות למנהלי ועובדי רשות המים‪ ,‬שעימם‬          ‫ובמוסדות המחקר השונים‪ .‬במשך קרוב ל־‪ 30‬שנה הייתה‬
‫הייתי בקשרי עבודה הדוקים‪ .‬תקופה זו הייתה עבורי אתגרית‬          ‫קהילה זו עבורי חוג מקצועי שבמסגרתו ערכנו תצפיות‪ ,‬הסברנו‬
‫ביותר‪ ,‬ובה חוויתי מכלי ראשון את יישום הרפורמות הניהוליות‬        ‫תהליכים‪ ,‬פיצחנו מנגנונים‪ ,‬ערכנו כינוסים ופרסמנו מחקרים‪.‬‬
‫במשק המים ואת שיקומו‪ .‬בתקופה זו למדתי על המערכות‬            ‫קהילה זו הייתה עבורי גם חוג חברתי חם ותוסס‪ ,‬והעבודה‬
‫הציבוריות בישראל ועל דרך התנהלותן‪ ,‬וחלקים ניכרים מפרקים‬         ‫המקצועית הסבה לכולנו אושר‪ .‬מתוך קהילה זו‪ ,‬ברצוני להודות‬
                                    ‫במיוחד לתלמידיי‪ ,‬ששאלותיהם אילצו אותי לרדת לשורשם של‬
          ‫‪ 3-2‬מבוססים על הידע שרכשתי בתקופה זו‪.‬‬        ‫הדברים‪ .‬במסגרת הפעילות בקהילה נחשפתי למחקרים הרבים‬
‫ברצוני להודות ליד יצחק בן־צבי בירושלים על הוצאת‬             ‫הקשורים למקורות המים הטבעיים בישראל‪ ,‬ומידע זה שימש‬
‫הספר לאור‪ ,‬ובמיוחד לד״ר אמנון רמון ולמר עדי עופר‪ .‬ברצוני‬        ‫כבסיס למסה העיקרית של הספר‪ ,‬המסוכמת בחלקו השני‬
‫להודות גם לדפנה בר־און‪ ,‬העורכת הלשונית‪ ,‬על עבודתה‬
‫היסודית והמדוקדקת‪ ,‬ולראובן ותמר סופר‪ ,‬העורכים הגרפיים‬                                     ‫(פרקים ‪.)12-6‬‬
‫של האיורים‪ ,‬על עבודתם המקצועית ועל התוצרים מאירי‬            ‫נוסף על כך‪ ,‬ברצוני להודות לעמיתיי בחברת ״מקורות״‪,‬‬
                                    ‫האחראים על התפעול השוטף של משק המים הארצי‪ .‬בשנים‬
                               ‫העיניים‪.‬‬  ‫‪ 2000-1997‬כיהנתי במועצת המנהלים של החברה ונחשפתי‬
‫תודה מיוחדת לחבריי שקראו את הספר במלואו או‬               ‫לעבודה המקצועית והמסורה של עובדי החברה בכל הרמות‪.‬‬
‫פרקים ממנו‪ ,‬העירו הערות רבות והביאו לתיקון הטקסט‪ ,‬היקפו‬         ‫בתקופה זו למדתי במיוחד על ההיבטים הטכנולוגיים של משק‬
‫ומבנהו‪ ,‬ובכללם‪ :‬ד״ר יהושע שורץ‪ ,‬ד״ר יוסי דרייזין‪ ,‬פרופ׳ גדעון‬      ‫המים‪ ,‬ומידע זה שימש כבסיס לחלקו השלישי של הספר (פרקים‬
                                    ‫‪ .)17-13‬תודה מיוחדת לחברת ״מקורות״ על האיורים והתמונות‬
             ‫ביגר‪ ,‬פרופ׳ אלי פיינרמן וד״ר נדב לנסקי‪.‬‬
‫ולבסוף‪ ,‬תודה מיוחדת למשפחתי הרחבה על התמיכה‪,‬‬                           ‫שהעמידה לרשותי עבור פרסום ספר זה‪.‬‬

  ‫העידוד והשותפות‪ ,‬ואחרונה חביבה לרעייתי האהובה מיכל‪.‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14