Page 3 - MODUL 1
P. 3

Wulangan 1 Pitutur Luhur Tembang Sinom
              I.  Mangerteni Bab Tembang Sinom ........................................................... 4
              II.  Serat Wedhatama Pupuh Sinom ............................................................. 5
              III. Gladen Siswa............................................................................................ 8
              IV. Gawe Tembang Macapat Sinom ............................................................. 9
              V. Nembang Sinom ....................................................................................... 10
              Uji Kompetensi 1......................................................................................... 12

             Wulangan 2 Wayang Lan Laku Utama
              Mangerteni Cerita Wayang .......................................................................... 15
              I.  Asal Usul Wayang ................................................................................ 15
              II.  Pangerten Bab Cerita Wayang ............................................................ 16
              III. Perang Ing Sajroning Pagelaran Wayang Kulit ................................... 16
              IV. Unsur Cerita Wayang ........................................................................... 17
              V. Tuladha Crita Wayang ......................................................................... 17
              Uji Kompetensi 2......................................................................................... 21

             Wulangan 3 Pranata Cara
              I. Mangerteni Pranata Cara ...................................................................... 25
              II. Kawruh Basa ......................................................................................... 28
              III. Tuladha Pranata Cara ........................................................................... 33
              IV. Gladen ................................................................................................... 35
              Ulangan Tengah semester .......................................................................... 37
             Wulangan 4 Kuliner Daerah
              I.  Tekas Diskripsi ..................................................................................... 44
              II.  Panganan Tradisional Jawa .................................................................... 44
              II.  Tekas Diskripsi Panganan Tradisional Jawa ......................................... 49
              III. Gladen Siswa............................................................................................ 49

             Wulangan 5 Wacana Aksara Jawa
              I. Pangerten Bab Aksara Jawa ..................................................................... 50
                A. Wujude Aksara Jawa Lan Pasangane ............................................. 51
                B. Sandangan Aksara Jawa ..................................................................... 51
                C. Angka Jawa ........................................................................................... 52
             Uji Kompetensi 5 .............................................................................................. 56
             Ulangan Akhir semester ................................................................................... 59


                                             3
                BAHASA JAWA - SMA/MA - Kelas X Semester Genap
   1   2   3   4   5   6   7   8