Page 1 - MODUL 1
P. 1

E MODUL INTERAKTIF BAHASA JAWA


           MENELAAH TEKS SERAT WEDHATAMA PUPUH PANGKUR


                  KELAS X MIPA/IPS SEMESTER 1 2021


                            OLEH:


                   CHARISSA SWASTI ATMIZAR, S.Pd


                             NIP.-
                      SMA NEGERI 1 MAJENANG


                         TAHUN 2021-2022
   1   2   3   4   5   6