Page 7 - MODUL 1
P. 7

SINOM 3
           (Wedhatama, Mangkunagara IV)

           Saben mendra saking wisma
           lelana laladan sepi
           ngingsep sepuhing supana
           mrih pana pranaweng kapti
           titising tyas marsudi
           mardawaning budya tulus
           mesu reh kasudarman
           neng tepining jalanidhi
           sruning brata kataman wahyu jatmika.

           GANCARAN (Jawa)
           Saben metu saka omah, tumuju ing papan sepi adoh saka hawa napsu, mersudi
           ngelmu luhur, supaya cetha kang dadi gegayuhaning urip. Ati kudu duwe tekad tansah
           ngupadi kanthi tekun, marsudi akal pikiran lan ngendhaleni rasa tresna asih, mapan ing
           tepining samodra ngajak entuk kanugrahan saka Gusti.

           PROSA (Indonesia)
           Setiap pergi meninggalkan istana. Berkelana ke tempat sunyi. Mencari pelbagai
           tingkatan ilmu yang baik. Agar tercapai yang dituju. Maksud hati mencapai. Kelembutan
           hati yang utama. Memeras kemampuannya dalam hal menghayati cinta kasih. Di tepi
           samodra. Kerasnya atau genturnya bertapa mendapatkan wahyu atau anugerah Illahi’.          1. Paugerane tembang Sinom ing dhuwur yaiku
             guru gatra     : 9
             guru wilangan    : 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 12
             guru lagu      : a, i, a, i, i, u, a, i, a

          2. Tembang macapat Sinom ing dhuwur nduweni watak grapyak, renyah, semangat,
             luwes, gampang srawung.
          3. Tembung-tembung lan tegese
             nulada       : nirua
             laku utama     : tumindak kang becik
             pasamuan      : pasrawungan (pertemuan)
             mangsa       : wektu, wayah
             lelana       : ngumbara, lelungan
             teki-teki      : tapa brata
             nggayuh       : nggayuh, nggoleki
             kayun        : urip
             eninging tyas    : weninging ati
             sanityasa      : tansah (selalu)
             nendra       : turu
             mendra       : metu, lunga
             wisma        : omah
             ngingsep      : nggolek
             sepuhing supana   : ngelmu luhur, ngelmu kang utama


                                              7
                BAHASA JAWA - SMA/MA - Kelas X Semester Genap
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12