Page 5 - STAV broj 439
P. 5

SADRŽAJ                      UVODNIK              APOKRIFNI FRAZARIJ
                      3    Mora li Šemsudin Mehmedović  65  Kenotaf bagrema Džafera Talhe
                          biti baš toliki politički primitivac
                                        DRUŠTVO
                      POLITIKA
                                        32   Sada plaćamo za prošlih 150
                      6    Kome će Ustavni sud – svim     godina nemara, a naša
                          građanima BiH ili tandemu     djeca plaćat će za ono što mi
                          Čović-Dodik?            radimo danas
                      10   SDA je zaštitnik, Bosanci ruku  36  Desetogodišnji dječak
                          pod ruku s velikorsbima      kao manekenka
                      12   Boško i Admira, spomenik   38  Kuru bi otvarao muslimanske
                          političko-historijskom revizionizmu   umove kroz zatiranje
                                            muslimanskih autoriteta
                      16   INTERVJU: Almir Bečarević
                                        40   Šta su nam zatajili ili zašto je
                          Postoje neke „nevidljive ruke“,    važno da Bošnjaci pišu
                          ovdje se ne radi o politici,     svoju historiju
                          već o kriminalu
                                        44   Berićetna veza između ćoška
                      22   Invazija „veselih“ jugobosanaca   i kioska je zabremedet
                      24   Nema rasprave o vlastitom imenu,  46  Boj pod Banjom Lukom,
                          Bošnjaci su rekli svoje      doktorski rad Ali-paše
                                            Hećimovića
                      26   Majstori za laži i prevare
                                        50   Šehidi: Đozić je strijeljan u Kravici,
                      28   Pariz gubi kontrolu u       o Memiću se od 11. jula 1995.
                          frankofonskoj Africi        ništa ne zna
                      KOLUMNE              52   Bošnjaci iz Sandžaku i dijaspore
                                            imali su divnu priliku da se okupe,
                      KATEDRA ZA POLITIČKU PISMENOST       upoznaju i prošire svoje znanje
                      9    Od nivelacije do samodestrukcije  54  Pozorište u Despića kući
                          bošnjačke nacije
                                        KULTURA
                      IZMEĐU DVIJU OBALA
                      15   “Ta nećemo jesti rukama, ta   62  Velike face muzičke industrije u
                          nismo iz Mahale!”         „Desantu na Jajce“
                      KRIVO SRASTANJE          66   Sarajevske mahalske džamije
                      21   Piši, samo piši, ionako je odavno     izraz su vremena i podneblja
                                            u kojima su građene
                          sve ispisano
                      HAZNA AŠKA             68   Krajobrazi bošnjačkog
                                            identiteta
                      58   Zahvalnost je duša blagodati,
                          a mi mislimo da će „ljeto“    70  Kako su pendžeri kamere
                          trajati vječno           Toše Dabca fotografirali stećke
            Zmaja od Bosne 88,
            71 000 Sarajevo, BiH  Marketing:                     Broj računa:
            Telefon: 00387 33 942 660 Telefon: 00387 33 944 206            ZiraatBank BH:
            e-mail: redakcija@stav.ba         00387 33 944 207         186000-1074262123
              urednik@stav.ba   e-mail: marketing@simurgmedia.ba
              pretplata@stav.ba
        Izdavač:    Simurg media d.o.o.               Armin Hodžić, Irfan Horozović, Alosman Husejnović,
        Glavni i odgovorni                        Sadik Ibrahimović, Ammar Kulo, Ahmet Kurt, Alen
        urednik:    Filip Mursel Begović               Kalajdžija, Adem Mehmedović, Almir Mehonić,
        Zamjenica glavnog i                       Amila Memić, Fikret Muslimović, Faris Nanić, Bajro
        odgovornog urednika:  Amina Šećerović-Kaşli           Perva, Izet Perviz, Adnan Pejčinović, Esad Rahić,
                                        Amir Sijamhodžić, Osman Softić, Nebojša Šerić
        Izvršni urednik:  Mahir Sokolija                Šoba, Kenan Šurković, Amir Telibećirović,
        Urednici:    Nedim Hasić i Jakub Salkić            Ognjen Tvrtković, Sanadin Voloder, Almir Zalihić
        Urednik fotografije:  Velija Hasanbegović

        Grafička urednica:  Vildana Sofić
        Redakcija:   Mirza Abaz i Alma Arnautović
                                Štampa:     Suton d.o.o.
        Fotografije:  Fotoslužba Faktora, Anadolija, EPA i FENA
        Saradnici:   Bojan Budimac, Mustafa Drnišlić,
                Anes Džunuzović, Hasan Eminović, Šaban Gadžo,  Časopis izlazi sedmično. Copyright © 2015  Simurg media d.o.o.
                Jasmin Grošić, Damir Hadžić, Amir Hasanović,  Stavovi koje zastupaju autori  Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne smije
                                         se umnožavati, kopirati ili na bilo koji način reproducirati i
                                 nisu nužno i stavovi uredništva. koristiti bez izdavačevog pismenog dopuštenja.
                                                   STAV 4/8/2023 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10