Page 10 - etmol 78
P. 10

‫והוא כיוון את חציו גם כנגד מרכז‬     ‫אברהם שמואל בנימין וולף סופר‬   ‫שיה החלו תוהים‪ :‬את מי ימנו כרב‬
‫הרפורמה שהתפתחה אז בגרמניה ועמד‬                     ‫בעירם? רובם נתנו עיניהם ברב משה‬
‫בראש המאבק במחדשים ובמשכילים‪.‬‬                      ‫סופר‪ ,‬ששמו יצא כלמדן‪ ,‬תלמיד חכם‬
‫אשתו של החתם מתה בשנת ‪ 1812‬ללא‬
‫ילדים‪ .‬הוא נשא לאשה את בתו של‬                                      ‫ומנהיג‪.‬‬
‫הרב הנודע עקיבא אוגר‪ ,‬רבה של פוזן‪,‬‬                    ‫הרב משה סופר )שרייבער( נולד לר׳‬
‫שנחשב אחד מגדולי הרבנים בדורות‬                      ‫שמואל אביו‪ ,‬בראשית שנת תקכ״ג‬
                                     ‫)‪ ,(1762‬בפרנקפורט על־נהר״מיין‪.‬‬
              ‫האחרונים‪.‬‬                  ‫המשפחה יחסה עצמה לרש״י‪ .‬בן תשע‬
‫שלושים ושלוש שנים עמד החתם‬                        ‫היה כשהחל את למודיו בישיבה של‬
‫סופר בראש קהילת פרשבורג‪ .‬הוא‬                       ‫הרב נתן אדלר בפרנקפורט‪ ,‬המשיך את‬
‫נפטר בסוף חודש תשרי בשנת ת״ר‬                       ‫לימודיו מפי הרב פנחס הלוי הורוויץ‪,‬‬
                                     ‫בעל ספר ״הפלאה״ ומפי הרב טייבלי‬
                ‫)‪.(1839‬‬                  ‫שייער בעיר מץ‪ .‬הוא נסמך להוראה‬
‫לאחר פטירתו עלה על כסא הרבנות‬                      ‫על־ידי גדולי דורו וביניהם הרב נתן‬
‫בפרשבורג‪ ,‬לפי צוואתו של החתם‪-‬‬                      ‫אדלר והרב מרדכי בנעט‪ .‬נוסף לידענו־‬
‫סופר‪ ,‬בנו הרב אברהם שמואל בנימין‬                     ‫תו בתורה ‪ -‬למד גם תכונה‪ ,‬הנדסה‪,‬‬
‫וולף סופר‪ ,‬שכונה על שם ספרו כתב‪-‬‬                     ‫טבע וחשבון‪ .‬רבנותו הראשונה החלה‬
‫סופר‪ .‬כשעלה על כסא הרבנות היה בן‬                     ‫בשנת ‪ 1798‬בעיר דרזניץ במורביה‪.‬‬
‫עשרים‪-‬וארבע וכמו אביו היה למדן‬                      ‫אחר־כך היה לרב בעיר מאטסדורף‬
‫מובהק ופעל רבות בקהילה‪ .‬גם הוא‬                      ‫בהונגריה ושם עמד גם בראש ישיבה‪.‬‬
‫נלחם בתוקף ברפורמה‪ ,‬שהתחזקה‬                       ‫משם ביקשו בני פרשבורג‪ ,‬העיר‬
‫לאחר פטירת אביו‪ .‬כאביו אף הוא חיבב‬                    ‫החשובה ביותר בהונגריה‪ ,‬לקחתו כדי‬
‫את ארץ‪-‬ישראל‪ ,‬וגם נושא זה היה חלק‬
‫במאבק עם הרפורמים‪ ,‬שראו בהונגריה‬                              ‫שישמש רב בעירם‪.‬‬
‫את ביתם‪ .‬הכתב‪-‬סופר עמד בראש קרן‬
‫שאספה כספים למען ישוב ארץ‪-‬ישראל‪.‬‬    ‫מר שאין להעניש את האיש הזה באי­‬
‫אותם ימים נוסד בירושלים ״כולל אונג‪-‬‬   ‫סור וחרם או שמתא‪ .‬הקהילה צריכה‬
‫רן״‪ ,‬שעמד בקשר עם הכתב סופר והיה‬    ‫להשאר במצב כפי שהיתה עד עתה״‪.‬‬
‫תחת השפעתו‪ .‬בין יושבי כולל‪-‬אונגרן‬    ‫הרב משה סופר ידוע היה כאיש העו­ ביום שלישי בשבת‪ ,‬פרשת לך‪-‬לך‬
‫היו רבים שעלו לארץ בהשפעת החתם‬     ‫מד על דעתו ולא כל בני העיר ראו בעין שבספר בראשית‪ ,‬בשנת תקס״ז )סוף‬
                    ‫יפה את רבנותו שכן חששו שיחמיר ‪ (1806‬בא הרב משה סופר לפרשבורג‬
          ‫סופר והכתב סופר‪.‬‬  ‫עליהם‪ .‬היו בעיר משכילים וכן עשירים לשמש ברבנותה‪ .‬היתה זו פתיחת תקו­‬
‫שלושים‪-‬וחמש שנים ישב הכתב‬        ‫שחששו ממנו‪ ,‬ושלחו אליו איגרת לפני פה חדשה בשבילו והיתה זו גם פתיחת‬
‫סופר על כס הרבנות בפרשבורג‪ .‬לאחר‬    ‫בואו לעיר‪ ,‬בנסיון ״לרככו״‪ .‬וכך כתבו תקופה חדשה לקהילת פרשבורג‪ ,‬שמאז‬
‫מותו עלה על כס הרבנות אחד מששת‬     ‫הפכה להיות מרכז ליהדות מרכז‪-‬‬   ‫אליו‪:‬‬
‫בניו)וארבע בנותיו(‪ ,‬הוא הרב שמחה‬    ‫״שמחנו כי זה משה האיש עלה לאיש אירופה כולה‪ .‬תקופת רבנותו לא היתה‬
‫בונם סופר שכונה על שם ספרו שבט‪-‬‬     ‫שר ושופט עלינו‪ ,‬ותרב שמחתנו כי שקטה‪ ,‬בין ראשי הקהילה היו מריבות‬
‫סופר‪ .‬בזמנו התפלגה הקהילה היהודית‬    ‫שמענו את שמעך כי איש חכם אתה‪ .‬בין התומכים בו ומתנגדיו‪ ,‬עברו עליו‬
‫באופן מוחלט וכמאה משפחות פרשו‬      ‫היה אתה לנו מול האלקים‪ ,‬ואנחנו תלאות רבות ולא פעם נתחלקה הקהילה‬
‫מהקהילה המסורתית והקימו לעצמם‬      ‫נקיים‪ ,‬ואת כל אשר תצוינו נעשה‪ .‬אבל בדעותיה בדבר פעולות הרב‪ .‬שכן הוא‬
‫קהילה נפרדת של ״נאורים״‪ ,‬בראשותו‬    ‫במקל נועם תרעה את העם הזה‪ ,‬והיינו לא נענה למכתבם של העשירים‬
‫של זעליג לייב שיק‪ ,‬ובהדרכתו של‬     ‫לך לעבדים‪ .‬אך אם מקל חובלים תשים והמשכילים‪ ,‬ותבע להחמיר ולחם‬
‫הד״ר איגנאץ וילהלם באק‪ ,‬שבא‬       ‫בידך ‪ -‬אנחנו נחלץ חושים‪ ,‬נעמוד בחידושים‪.‬‬
‫לפרשבורג כדי לשמש רבה של הקהילה‬     ‫בפרץ‪ ,‬ולא יוכלו אנשי בריתך עמוד גולת הכותרת בעבודתו של הרב‬
‫הפורשת‪ .‬בין שתי הקהילות היה מאבק‬    ‫משה סופר בפרשבורג היתה הישיבה‪,‬‬  ‫בקצפנו״‪.‬‬
‫חריף שלא פסק עד חורבן הקהילה בידי‬    ‫הם מסבירים מדוע יש להקל בחומ­ שיסד ועמד בראשה והפכה במשך‬
‫הגרמנים ורצח בניה במלחמת העולם‪.‬‬     ‫השנים למרכז תלמודי רב השפעה הן‬  ‫רות שונות בעירם‪:‬‬
‫בשנת תרס״ז )‪ (1906‬נפטר הרב שמחה‬     ‫״בפרשבורג רוב המשא ומתן שלנו בלימוד והן באורח המחשבה והן‬
‫סופר ועל כסא הרבנות ישב עקיבא בנו‪,‬‬   ‫הוא עם סוחרים אשר לא מבני ישראל בהתנהגותם של לומדיה ובני פרשבורג‬
‫שכונה על שם ספרו דעת‪-‬סופר‪ .‬בשנת‬     ‫המה‪ ,‬ועם שרי וגדולי המדינה‪ .‬מחמת כולם‪ .‬מן הישיבה‪ ,‬שהיתה הגדולה בעו­‬
                    ‫זה כמה וכמה מאתנו נאלצים ללבוש לם היהודי אז‪ ,‬יצאו רבנים נודעים‬
           ‫‪ 1940‬עלה לארץ‪.‬‬  ‫מלבושים מכובדים כיתר העמים‪ ,‬לגלח שהתפזרו בארצות רבות‪.‬‬
‫בפרשבורג שנודעה כ״ירושלים של‬      ‫שער הראש וזקן אף בימי מועד והספי­ החתם סופר השפיע הרבה על בני‬
‫הונגריה״ פעלה גם התנועה הציונית‬     ‫רה‪ .‬נשינו ובנותינו נותנות בפוך עיני­ הונגריה בקשר לארץ‪-‬ישראל ובהשפע­‬
‫והשפעתו של הרצל היתה רבה בהונג­‬     ‫הן‪ ,‬פאה נכרית בראשיהן‪ .‬תלכנה אנה תו עלו רבים מהם לארץ‪ .‬יחד עם זאת‬
‫ריה‪ ,‬ארץ מולדתו ובעיר עצמה‪ .‬בין‬     ‫ואנה‪ ,‬אלה להנהיג הזמן ואלה לפרנסת ערך מלחמות קשות בכל גילוי של‬
‫הנבחרים לקונגרסים הציונים כנציג‬     ‫אנשי ביתן ‪ -‬והדברים והמנהגות האלה‪ ,‬״חידושים״ וברפורמה שפשטה באותו‬
‫פרשבורג היה הסופר מכס נורדוי שהצ­‬    ‫אם כי דבר זה בעיני מורנו ורבנו לא זמן‪ .‬אימרה שגורה בפיו היתה‪ :‬״חדש‬
‫טרף לתנועתו של הרצל‪ .‬אולם בניו‪,‬‬     ‫יראה לגמרי כהוגן ‪ -‬הרי אין לשנות את אסור מן התורה בכל מקום״‪ ,‬והוא החל‬
‫תלמידיו וממשיכיו של החתם‪-‬סופר‪,‬‬     ‫לערוך מלחמה קשה ברפורמה וברפור‪-‬‬ ‫הדבר כאן בעיר גדולה כזאת״‪.‬‬
‫שהטיף למען ישוב ארץ‪-‬ישראל‪ ,‬יצאו‬     ‫ועוד הם מודיעים לו‪ :‬״הרב מרא מים שלהם היתה קהילה זעירה‬
                    ‫דאתרא אינו רשאי להזמין אליו מבעלי‪ -‬בפרשבורג‪ ,‬שבה היו חברים מעשירי‬
       ‫גם במלחמה עזה בציונות‪.‬‬   ‫הבתים ולהוכיח לו בדברים קשים מחמת העיר ומן המשכילים‪ .‬מלחמתו ברפור­‬
                    ‫עבירות‪ ,‬הן קלות או חמורות‪ .‬וקל וחו‪ -‬מה לא הצטמצמה בפרשבורג עצמה‬

                                                     ‫‪10‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15