Page 11 - etmol 78
P. 11

‫אלכסנדריה בתקופה העתיקה ‪ -‬שיחזור‬

    ‫הפילוסוף‬

‫שליח יהודי אלכסנדריה‬
‫פילון מאלכסנדריה נתמנה על־ידי יהודי העיר לעמוד בראש‬
   ‫משלחת שיצאה לרומא להתלונן על רדיפות נגדם‬

‫מאת אריה כשר‬

‫הכי לא נטה חיבה ליהודים‪ ,‬כפי שניתן להבין מן העובדה‬     ‫מעט מאוד ידוע על קורות היהודים באלכסנדריה מאז‬
‫שלא שיגר לרומא את ברכותיהם ואיחוליהם לרגל הכתרת‬      ‫כבש אוגוסטוס הרומאי את מצרים בשנת ‪ 30‬לפני הספירה‪.‬‬
                              ‫כל מה שאנו יודעים הוא‪ ,‬כי אוגוסטוס כיבד את זכויות‬
                         ‫קליגולה‪.‬‬ ‫היהודים‪ ,‬התיר להם לחיות על פי חוקי אבותיהם וכי‬
        ‫קנאה במלך יהודי‬              ‫בפקודתו לנציב המצרי בשנת ‪ 12‬לספירה מינה ליהודים‬
‫באוגוסט של שנת ‪ ,38‬עם ביקורו של המלך אגריפס‪ ,‬נכד‬      ‫מועצת־זקנים )גירוסיה( ״כדי לפקח על ענייני היהודים״‪.‬‬
‫הורדוס ומרים החשמונאית‪ ,‬בדרכו לממש את המלכות‬        ‫על קורות יהתי מצרים בימי טיבריוס קיסר‪ ,‬בשנים‬
‫שקיבל מקליגולה בצפון ארץ־ישראל ניתן האות לפורענות‪.‬‬     ‫‪ 37-14‬לספירה‪ ,‬אין לנו ידיעות זולת פרשה עלומה בדבר‬
‫האלכסנדרונים נתמלאו קנאה למראה המלך היהודי וכדי‬      ‫אפלייתם לרעה בחלוקת התבואה שנערכה לעת ביקורו של‬
‫לפגוע בכבודו הציגו מחזה״היתולים‪ ,‬שבו שיחק משוגע את‬     ‫גרמאניקוס בשנת ‪ 19‬לספירה‪ .‬באותה שנה נרדפו גם יהודי‬
‫תפקיד אגריפם‪ .‬נראה שהם לא חששו כי יחסי הרעות בין‬
‫אגריפס וקליגולה יעמדו להם למכשול‪ ,‬הואיל וזממו להת­‬                               ‫רומא‪.‬‬
‫נכל ליהודים בצורה שתחניף לשגעון ההאלהה של הקיסר‪:‬‬      ‫בשנת ‪ 32‬לספירה נתמנה אאולוס אוויליים פלאקום‬
‫בתי‪-‬כנסת יהודים חוללו בתואנה של הקמת פסלים לכבוד‬      ‫לנציב מצרים )פרפט(‪ ,‬ובאחרית" שלטונו‪ ",‬בשנת ‪ ,38‬החלו‬
‫האל החדש קליגולה‪ ,‬ומשניסו היהודים להגן על בתי‪-‬‬       ‫הרדיפות הגדולות ביותר שידעו יהודי אלכסנדריה מעודם‪.‬‬
‫הכנסת ניתנה העילה בידי האספסוף העירוני לפתוח בפר­‬     ‫הנציב פלאקוס הסתכסך אז עם שנים מראשי המנהיגים של‬
                              ‫הפוליס ‪ -‬ההנהגה העירונית ‪ -‬של אלכסנדריה‪ .‬עם עלות‬
                      ‫עות ביהודים‪.‬‬  ‫גאליוס קליגולה לשלטון ברומא בשנת ‪ 37‬החל פלאקוס‬
‫הנציב פלאקוס הכשיר את הקרקע למלחמה ביהודים‬         ‫לחרוד לגורלו‪ ,‬הן בגלל ידידותו הרבה לקיסר הקודם‬
‫באורח חוקי ומשפטי‪ ,‬כשביטל את תוקפן של זכויות היהו­‬     ‫טיבריוס‪ ,‬שהיה שנוא מאוד על קליגולה‪ ,‬והן משום שהיה לו‬
‫דים ופירסם צו שהסגיר את יהודי העיר בידי הפוליס והכריז‬   ‫חלק ניכר במעשי ההתנכלות מצד טיבריוס כלפי אמו של‬
‫עליהם כעל זרים ונוכרים‪ ,‬ואוייבים שחייהם ורכושם הם‬     ‫קליגולה‪ .‬הוצאתם להורג של ידידיו האישיים של פלאקוס‬
‫הפקר‪ .‬משניתן האות‪ ,‬התנפל ההמון על היהודים ושלח ידו‬     ‫ברומא‪ ,‬הוסיפו לחוסר בטחונו‪ ,‬וביאושו נפל ברשתם של‬
‫בנפש וברכוש‪ .‬האסונות פקדו בעיקר את אלו שגרו בשכו­‬     ‫מנהיגי האלכסנדרונים היוונים‪ ,‬ראשי הפוליס‪ .‬המחיר‬
‫נות מעורבות‪ ,‬אך גם בשכונות יהודיות מובהקות לא שרר‬     ‫שפלאקוס נתבע לשלם על־ידי האלכסנדרונים‪ ,‬תמורת‬
‫בטחון‪ .‬המוני יהודים גורשו מבתיהם‪ ,‬נדחקו אל רובע­‬      ‫הבטחות״שווא להציל את עורו מנקמת קליגולה‪ ,‬היה הפק*‬
‫ו!‬                             ‫רת יהודי אלכסנדריה לידי השלטון העירוני היווני‪ ,‬שהתנכ­‬
                              ‫לו ליהודים מזמן‪ .‬היה זה מחיר זול עבורו‪ ,‬משום שבלאו‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16