Page 8 - ETMOL_39
P. 8

‫דוכום אחד ועמו אלף פרשים אחוזי‬       ‫נעשה נקמה‪ .‬ויתקבצו מכל הכפרים‬       ‫‪ 982‬העמיד את סוסו לרשותו של קיסר‬
‫חרב‪ ,‬וגם מבני יהודה הגרים בעיר שלא‬     ‫אשר סביבותיהם והתועים והעירונים‬      ‫גרמניה אוטו השני בעת מלחמתו בער­‬
‫חמש מאות איש בחור שלופי חרב אנשי‬      ‫עמהם‪ ,‬ויצורו עליהם וילחמו עמם‪ ,‬ותהי‬
‫מלחמה‪ ,‬אשר לא יסובו פניהם אחור‬       ‫שם מלחמה גדולה עד מאד‪ ,‬אלו כנגד‬                        ‫בים‪.‬‬
‫מפני אויב‪ ,‬ויבואו על העיר בטח ויכו‬     ‫אלה״‪) .‬״ספר גזירות אשכנז וצרפת״‬      ‫עוד במאה ה־‪ 13‬כותב בעל ה״אור‬
‫בהם מכה גדולה‪ ,‬מן התועים ובני עירם‪.‬‬                         ‫זרוע״ על יהודי ספרד‪ :‬״שנהוג עדיין‬
‫ומן היהודים לא נהרגו כי אם ששה‪,‬‬                     ‫עמוד צ״ו(‪.‬‬ ‫בארץ ספרד שישראלים הולכים עם‬
‫ושאר הקהל הצילם מאור ישראל״ )שם‪,‬‬                           ‫המלך להילחם״)אור״זרוע חלק א׳ סימן‬
                       ‫יהודי מגנצא לוחמים‬           ‫תרצ״ג(‪ .‬בדומה לזה אנו מוצאים בחי­‬
               ‫עמוד נ״ז(‪.‬‬                       ‫בור יהודי מאשכנז מהמאה ה‪ 12-‬וה‪13-‬‬
‫על אירוע דומה שאירע בבוהמיה‬        ‫באותה התקופה היתה קהילת מגנצא‬       ‫בשם ״ספר חסידים״ עדות להשתתפו­‬
‫מספר לנו כרוניקאי נוצרי‪ ,‬הבישוף‬      ‫)מיינץ( הקהילה הגדולה והחשובה באי‪-‬‬    ‫תם של יהודים במלחמות‪ :‬״הרי יהודים‬
                      ‫זור הריינום‪ .‬משם גם הגיעו אלינו‬      ‫שהולכים למלחמה ונהרג אחד מאוהביו‬
             ‫קוסמס מפראג‪:‬‬   ‫התאורים המפורטים ביותר על מאבקם‬      ‫אין להגיד בתוך המלחמה פן ירך לבבו‬
‫״באותו זמן )בעת שעברו הצלבנים‬       ‫של היהודים ומלחמתם בצלבנים‪ .‬וכך‬      ‫והרגוהו״ )״ספר חסידים״ סימן קנ״ב(‪.‬‬
‫בביהם( רצו נוסעי הצלב‪ ,‬שהגיעו לבי‪-‬‬     ‫מתאר אחד היהודים שלמה בן שמשון‬
‫הם להוציא כסף מידי היהודים או לקחת‬                              ‫מסעי הצלב‬
‫אותם בשבי‪ .‬המלך שם לב לדבר במדה‬                    ‫את הקרבות‪:‬‬
‫מועטה בלבד! סבור היה‪ ,‬כי על כל אחד‬     ‫״ויהי בחצי היום ויבא אימכו )אחד‬      ‫אולם היהודים לא השתמשו בנשק‬
‫לשמור על עצמו‪ .‬משום כך הותקפו‬       ‫ממנהיגי הצלבנים( הרשע צורר היהר‬      ‫כבודדים או שהשתתפו במלחמות אח­‬
‫הצלבנים על ידי היהודים וכמאתים‬       ‫דים הוא וכל חילו על השער‪ .‬ויפתחו לו‬    ‫רים בלבד‪ ,‬אלא גם הגנו על עצמם‬
‫גרמנים נהרגו״)דינור ״ישראל בגולה״‬     ‫העירונים השער‪ ...‬ואז לבשו)היהודים(‬    ‫כקהילות וקבוצות ולחמו ביחד נגד‬
                      ‫שריונים וחגרו כלי מלחמתם מגדולים‬     ‫פורעים ורוצחים‪ .‬פעילות זו הגיעה‬
            ‫ב‪ 1/‬עמ׳ ‪.(33-32‬‬   ‫ועד קטנים‪ ,‬ור׳ קלונימום ב״ר משולם‬     ‫לשיאה עם צאת מסע הצלב הראשון‬
‫יתכן ששני המקורות האחרונים‬         ‫הפרנס בראש‪ ,‬ומרוב צרות ותעניות‬      ‫בשנת ‪ .1096‬האספסוף וחבורות של‬
                      ‫שעשו לא היה בהם כוח לעמוד כנגד‬      ‫אברים שהתארגנו כדי להגיע לארץ‪-‬‬
         ‫מדברים באותו אירוע‪.‬‬   ‫האויבים‪ ,‬ואז באו כיתות ובולשת שוט­‬    ‫הקדושה עברו דרך חבל הריינום‪ ,‬שם‬
                      ‫פות כנהר עד נמלאה מעגנצא פה לפה‪...‬‬    ‫שכנו קהילות פורחות‪ ,‬ביניהן התפרסמו‬
    ‫הנוקם האמיץ‬             ‫ואיש ישראל חלצו איש כלי זינו בחצר‬     ‫קהילות שו״ם )ראשי תיבות‪ :‬שפירא‪,‬‬
                      ‫הפנימי של ההגמון‪ ,‬ויקרבו כולם אל‬     ‫וורמיזא ומגנצה( וכן הקהילה הגדולה‬
‫בכמה מקרים מגלים בודדים אומץ לב‬      ‫השער להילחם עם התועים )הצלבנים(‬      ‫בקלן‪ .‬בדרכם הרסו הצלבנים עד היסוד‬
‫רב‪ .‬על אירוע כזה מסופר בהקשר עם‬      ‫ועם העירונים וילחמו אלו כנגד אלו אל‬
                      ‫תוך השער‪ .‬וגרמו העוונות וניצחום‬        ‫את רוב הקהילות הגדולות שעברו‪.‬‬
           ‫המאורעות בוורמס‪:‬‬   ‫האויבים ולכדו את השער״)שם‪ ,‬עמ׳ ל(‪.‬‬    ‫בתיאור המאורעות מעלים המקורות‬
‫״ועוד היה שם בחור אחד ושמו ר׳‬                            ‫העבריים על נם בראש וראשונה את‬
‫שמחה הכהן בן מורינו יצחק הכהן‬       ‫גם לאחר שנכבש השער לא מפסיקים‬       ‫מעשי קידוש‪-‬השם‪ .‬עם זאת‪ ,‬מבצבצת‬
‫ויבקשו ממנו לטנפו במים סרוחים‬       ‫היהודים להילחם‪ .‬המלחמה מתנהלת‬       ‫מהם לעתים בלי‪-‬משים העובדה‪ ,‬שמע­‬
‫שלהם )להטבילו לנצרות( ויאמרו לו‪:‬‬      ‫מחדר לחדר‪ .‬היהודים משיבים מלחמה‬      ‫שי קידוש‪-‬השם באים בדרך כלל בסיומו‬
‫ראה‪ ,‬כבר נהרגו כולם ושוכבים ערו­‬      ‫בכל האמצעים העומדים לרשותם‪ .‬גם‬      ‫של מאבק‪ .‬זהו אמנם מאבק בין כוחות‬
‫מים‪ .‬ויען להם הבחור בחכמתו‪ :‬אמלא‬      ‫הנשים נוטלות חלק במאבק והן מגלות‬     ‫בלתי שווים‪ ,‬שתוצאותיו כמעט תמיד‬
‫כל חפצכם‪ ,‬אך תוליכוני עמכם להגמון‬                          ‫ידועות מראש‪ .‬ברוב המקרים נאלצו‬
‫)שהיה שליט העיר וורמם(‪ .‬ויקחו אותו‬             ‫גבורה יוצאת מן הכלל‪.‬‬   ‫היהודים להילחם לא רק נגד הצלבנים‪,‬‬
‫ויוליכוהו בחצר ההגמון‪ ,‬ובן אחיו של‬     ‫חלק מהיהודים מצאו מקלט בחצרו‬       ‫אלא גם נגד בני עירם הנוצרים שעשו‬
‫ההגמון היה שם עמהם‪ ,‬והתחילו לקרות‬     ‫של מושל העיר הוא הבורג‪-‬גרף‪ .‬המח­‬
‫בשם נצר נסאב ונתעב‪ ,‬ויניחוהו בחצר‬     ‫בר האנונימי של ״מעשה הגזירות היש­‬                   ‫אתם יד אחת‪.‬‬
‫ההגמון‪ .‬ויוציא הבחור את סכינו ויח‪-‬‬     ‫נות״ מתאר את המלחמה שהתנהלה‬        ‫העדות הראשונה היא מוורמס‪ .‬נראה‪,‬‬
‫רוק בשניו על השר‪ ,‬קרוב של ההגמון‪,‬‬                          ‫שקודם שנחרבה הקהילה התנהלה שם‬
‫כאשר עושה והוגה האריה על טרפו‪,‬‬                         ‫שם‪:‬‬ ‫מלחמה עזה‪ .‬בראשית המאורעות‬
‫וירץ אליו ויתקע בבטנו הסכין ויפול‬     ‫״וירימו את דגלם )הצלבנים( ויבואו‬     ‫התפלגו יהודי וורמם לשנים‪ .‬חלק‬
‫וימת‪ .‬ויפן משם ויתקע עוד שנים עד‬      ‫אל שארית הקהל‪ ,‬אל חצר הפחה‪ ,‬הוא‬      ‫התבצר בטירת ההגמון‪ ,‬שליט העיר‪.‬‬
‫שנשבר הסכין בידו‪ .‬וינוסו כולם הנה‬     ‫בורגריבא )בורג‪-‬גרף(‪ ,‬ויצורו עליהם‬     ‫שאר היהודים נשארו בבתיהם‪ ,‬על סמך‬
‫והנה‪ .‬ויהי כאשר ראו‪ ,‬כי נשבר הסבין‬     ‫וילחמו בם‪ .‬ויתפשו את מבוא שער‬       ‫הבטחה של תושבי העיר הנוצרים להגן‬
‫ויעלו עליו ויהרגוהו״ )מעשה הגזרות‬                          ‫עליהם מפני הצלבנים‪ .‬אולם לא עבר‬
                       ‫החצר ויכו גם בהם״ )שם‪ ,‬עמ׳ ק״ב(‪.‬‬    ‫זמן רב והעירונים בעצמם עשו יד אחת‬
         ‫הישנות‪ ,‬שם‪ ,‬עמ׳ צ״ז(‪.‬‬   ‫לא בכל המקומות המאבק של היהו­‬       ‫עם הצלבנים נגד היהודים‪ .‬חלק מהיהו­‬
‫גילויים של יהודים הנלחמים בנשק‬       ‫דים הוא מאבק אבוד‪ .‬לפחות במקרה‬      ‫דים‪ ,‬שנשארו בבתיהם‪ ,‬נרצחו‪ ,‬ויתרם‬
‫נגד פורעים ורוצחים לא פסקו‪ .‬בשנת‬      ‫אחד ידם של היהודים היתה על העליו­‬     ‫נאנסו להיטבל‪ .‬המלחמה התנהלה עם‬
‫‪ 1190‬התבצרו היהודים במצודת יורק‬      ‫נה‪ .‬שלמה בן שמשון מספר בחיבורו על‬     ‫אותו חלק של הקהילה‪ ,‬שהתבצר בחצר‬
‫באנגליה ולחמו על נפשם‪ ,‬בפרנקפורט‬                           ‫ההגמון‪ .‬להלן תאור המאורעות באחת‬
‫‪ -‬לחמו במתנפלים עליהם בשנת ‪1241‬‬               ‫המאורעות בעיר שלא‪:‬‬
‫ומפורסמת עמידת הגבורה של היהודים‬      ‫״ויהי כאשר באו התועים אל אנשי‬                     ‫מהכרוניקות‪:‬‬
‫בטולצ׳ין בימי מרד הקוזקים של שנת‬      ‫השם‪ ,‬אנשי קודש שהיו בעיר שלא‬       ‫״ויהי בכ״ג באייר ויאמרו התועים‬
‫ת״ח )‪ .(1648‬אולם תהליך הפקעת‬        ‫ויאמרו‪ :‬עתה תבינו אל דברינו ודעו מה‬    ‫)הצלבנים( והעירונים‪ :‬הנה אלו אשר‬
‫זכותם של היהודים לשאת נשק שהחל‬       ‫תעשו‪ .‬או תחזרו לתעותנו )כלומר‬       ‫נשארו בחצר ההגמון ובחדריו גם בהם‬
‫במאות ה‪ ,14-12-‬והירידה במעמדם‬       ‫תתנצרו(‪ ,‬או תקבלו עליכם דין הרג‪. . . ,‬‬
‫החברתי‪ ,‬החלישו במידה רבה את כושר‬      ‫ולקחו מהם זמן ג׳ ימים‪ ,‬מן התועים‬
‫התנגדותם במערב‪-‬אירופה בימי‪-‬‬        ‫ומבני עירם‪ ,‬והודיעו הדבר אל השר‬
                      ‫שלהם על יד שליח‪ .‬ושלח להם השר‬
                 ‫הבינים‪.‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13