Page 16 - STAV broj 439
P. 16

POLITIKA                          Almir Bečarević, ministar komunalne
                            privrede, infrastrukture, prostornog

                          uređenja, građenja i zaštite okoliša KS

                          POSTOJE NEKE                                “NEVIDLJIVE                             RUKE”, OVDJE                             SE NE RADI O                          POLITICI, VEĆ O                                  KRIMINALU

     Ako se sjetimo preletača iz nekih prethodnih godina i ovih sada, to je razlika nebo i zemlja. Oni prije
     su bili obični amateri za ove. Pa, ljudi moji, ovdje tri zastupnika koja su ostvarila rezultate jednake malo
     jačim kandidatima na lokalnom nivou danas traže kompletna ministarstva. Damir Marjanović ima neku
     političku stranku, ima kao neku snagu, ali šta ćemo s Admelom Hodžić i Redžom Lemezanom?! Ljudi izašli
     iz vladajuće koalicije, pa pregovaraju s vladajućom koalicijom o ponovnom pridruživanju. Gdje to ima?!


     Razgovarao: Mirza ABAZ      ove političke organizacije i nastaviti dje- a tu neobične role, kako se tvrdi, dobija
     Fotografije: Velija HASANBEGOVIĆ lovati kao nezavisni zastupnici. Samim  upravo trio Hodžić-Lemezan-Marjanović,
                      njihovim izlaskom „okrnjila“ se i vlada- koji evidentno čeka priliku za svoj veli-
                      juća većina. Ovom dvojcu podršku pruža  ki povratak u koaliciju iz koje su i izašli.
        olitička scena u Kantonu Saraje- i Damir Marjanović, čelnik političke op- Već nekoliko dana u javnosti se govori o,
        vo ovih dana ponovno je pretvo- cije Za nove generacije, koji zajedno čine i  u najmanju ruku, sumnjivim aktivnosti-
        rena u pozornicu teatra apsurda,  skupštinski klub. Nakon što je SBiH od- ma u Kantonalnom javnom komunalnom
     Pa na toj pozornici najskuplji su  lučila ne učestvovati u cirkuskim tačkama  preduzeću „Sarajevogas“. Naime, mini-
     pehlivani koji samostalno izvode akroba- „trojke“ na federalnom nivou, čini se da  star komunalne privrede, infrastrukture,
     cije. Admela Hodžić i Redžo Lemezan,  je postala balast vladajućoj strukturi i u  prostornog uređenja, građenja i zaštite
     zastupnici koji su u Skupštinu KS ušli  političkom životu Sarajeva. Na ministre  okoliša KS Almir Bečarević problema-
     kao kadrovi Stranke za Bosnu i Hercego- SBiH u Vladi KS Almira Bečarevića i  tizirao je pitanje nedavnog podnošenja
     vinu i Naše stranke, odlučili su napustiti  Emira Dedovića vrši se ogroman pritisak,  ostavke direktora preduzeća „Sarajevogas“     16 4/8/2023 STAV
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21