Page 13 - STAV broj 439
P. 13

Ratni sprovod ‹›Romea i Julije›› na groblju srpskih
      vojnika, sa vojvodom zvanim pop Žućo

     manipulacijom zvanom „sarajevski Ro- nešto čudno. U Sarajevu je tokom cije- novčani iznos. Za one koji nisu mogli i
     meo i Julija“.          log razdoblja agresije živjelo i preživjelo  nisu smjeli ići preko srpskih barikada i
      To što su Admira i Boško bili etnonaci- mnogo takvih mješovitih brakova, sku- rovova, pogotovo nakon što više ni nje-
     onalno mješoviti bračni par, pritom usred  pa sa svojim potomstvom. Bilo je takvih  mačke marke nisu bile od pomoći za tako
     opsade cijelog Sarajeva, može zvučati kao  brakova koji su sklopljeni usred rata, i  nešto, trčalo se preko aerodromske piste
     „egzotična“ senzacija nekom strancu koji  ne samo u Sarajevu. Stoga, ni taj podatak  da bi se došlo do Igmana pod kontrolom
     slabo poznaje Sarajevo, pozadinu napada  nije naročito značajan u vezi sa Boškom  Armije BiH. Nakon prelaska Igmana u
     na Sarajevo ili ratni kontekst u cjelini, ali  i Admirom. Među pripadnicima Armije  druge krajeve Bosne i Hercegovine ili u
     skoro svakom drugom ne bi trebalo da je  RBiH i policije, bio je nemali broj osoba  Hrvatsku pa dalje. Poslije, kada je kom-
                      iz tih famoznih nacionalno mješovitih  pletiran čuveni tunel ispod aerodroma,
                      brakova, kao i među izginulim branite- onda se nije moralo pretrčavati aerodrom-
     Ako je već nekome stalo da    ljima grada, i među ubijenim civilima.  sku pistu nego se išlo ispod pa opet preko
                                        Igmana. Međutim, Boško i Admira nisu
                        Onda, pokušaj Boška i Admire da po-
     se ovjekovječi mješoviti brak   bjegnu iz opkoljenoga grada, ostavljajući  išli na taj način, nego su krenuli pravo
     između supružnika različitih   svoje roditelje u belaju, dijelom se može  na Grbavicu, koja je bila teško uporište
                                        srpske vojske, guste koncentracije i voj-
                      tumačiti kao njegovo dezerterstvo. Jer,
     nacionalnosti ili možda      drugi su bježali, neki uspješno, a neki  nika i oklopne tehnike, bez povezanosti
     vjerskih doktrina, onda se    tragično u pokušaju, ali uglavnom preko  s nekim područjem kojim bi se prešlo na
                      drugih kota oko Sarajeva, ne preko opko-
                                        bosansku stranu. Nakon što su stradali
     mogao spomenik posvetiti     ljene Grbavice, Vraca i Trebevića. Naime,  prije samog ulaska na okupiranu Grbavi-
                      prvih mjeseci opsade poneko bi se uspio
                                        cu, tijela su im ostala na „ničijoj zemlji“
     proslavljenom oficiru Armije   izvući iz Sarajeva preko Kiseljaka dok  nekoliko dana. Poslije su krišom preba-
     RBiH i heroju odbrane       su odnosi s tamošnjim HVO jedinicama  čena na Grbavicu, gdje su sahranjena po
                                        srpskim običajima, a sprovod je vodio
                      bili mirni. Za određeni novčani iznos u
     tuzlanskoga kraja, kapetanu    tadašnjim njemačkim markama moglo  zloglasni pop Vojislav Čarkić zvani Pop
     Hajri Mešiću, Bošnjaku, i     se izaći jedno vrijeme i preko područja  Žućo, koji je bio pripadnik ravnogorskog
                                        pokreta i učesnik više napada na Sarajevo.
                      pod kontrolom srpske vojske, a katkad i
     njegovoj supruzi Srpkinji.    pod zaštitom UN trupa, i dalje za devizni  Vojni odred vojske Rs-a je prisustvovao

                                                  STAV 4/8/2023 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18