Page 5 - ANTILL DGB
P. 5

Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 mei 2018                                       5
                                                      Curaçao


                                      Kunstwerk voor Mafalda Minguel


 Ontslag directeur bieb op staande voet
 Van een onzer verslaggevers
 Willemstad - Gerda Willems, de directeur van Biblioteka Nashonal Kòrsou Frank
 Martinus Arion is op staande voet ontslagen. Dat heeft advocaat Bertie Braam namens
 het bestuur van de bibliotheek tegenover deze krant verklaard.
  Een deurwaarder heeft de ont- meerdere keren gewaarschuwd. tirade afgestoken en heeft be-
 slagbrief gisteren aan de direc- Vorige maand is zij bijvoorbeeld dreigingen geuit. Zij heeft zich
 teur overhandigd. ,,Het bestuur, geschorst”, aldus Braam. De re- ook buitengewoon grof uitgela-
 de werkgever dus, had al beslo- den voor het ontslag is de on- ten. Dit was voor het bestuur de
 ten om via de rechter ontslag houdbare situatie die op de reden om niet langer het ontslag
 aan te vragen voor de directeur werkvloer is ontstaan. Ook is er bij de rechter aan te vragen maar
 die een werkverband voor onbe- sprake van een ernstig verstoor- haar op staande voet te ont-
 paalde tijd heeft. Maar een kwa- de relatie tussen de werkgever slaan.” Volgens een ingewijde
 lijk incident van afgelopen vrij- en de werknemer, zo legt Braam had de nu ontslagen directeur ja-
 dag was de spreekwoordelijke uit. ,,De directeur ging volledig ren terug ook problemen met de
 druppel die de emmer deed haar eigen gang en negeerde de toenmalige staf. De stafleden
 overlopen”, zo stelt Braam. De instructies van de werkgever. Af- hebben destijds vergeefs bij de Zangeres Mafalda Minguel kreeg op Dag van de Arbeid een kunst-
 raadsman werd vorig jaar au- gelopen vrijdag is haar meege- vakbond Abvo en de toenmalige werk van de hand van lokale kunstenares Shartelle Santiago gebo-
 gustus door het bestuur bena- deeld dat het bestuur heeft be- minister Rosalia van Onderwijs den uit handen van Rudsel Marchena, presentator van het program-
 derd vanwege de problemen die sloten om het ontslag bij de aan de bel getrokken om een op- ma Pro Info Krioyo. Dat gebeurde bij de buste van wijlen vakbonds-
 er tussen de directeur en de staf rechter aan te vragen en dat zij lossing te zoeken voor de proble- leider Felix Chacuto.                   FOTO RUDSEL MARCHENA
 en het bestuur zijn ontstaan. ,,In op non-actief wordt gesteld. De men. Zij hebben er toen voor ge-
 de loop van de tijd is de directeur directeur heeft daarop een lange kozen om elders te gaan werken.
                 Advertentie
                                     Krimp bevolking Curaçao
                                     Van een onzer verslaggeefsters personen naar Curaçao geëmi-
                                     Willemstad - De Curaçaose be- greerd. In 2016 waren dit 5.455.
                                     volking is in 2017 ten opzichte Uit Nederland zijn vorig jaar
                                     van een jaar eerder met 326 per- 2.599 personen naar Curaçao
                                     sonen gekrompen. Dat laat het verhuisd, vanuit Venezuela 326
                                     Centraal Bureau voor de Sta- personen, vanuit China 182,
                                     tistiek (CBS) in een nieuwe up- vanuit de Dominicaanse Repu-
                                     date weten. In dat jaar is het aan- bliek 167 en vanuit Bonaire 132
                                     tal emigraties toegenomen en personen. In datzelfde jaar zijn
                                     zijn er minder kinderen gebo- 5.056 personen vanuit Curaçao
                                     ren.          naar een ander land verhuisd:
                                      Op 1 januari 2017 bestond de 4.065 personen naar Nederland,
                                     bevolking uit 160.338 personen. 217 naar Bonaire, 106 naar Aru-
                                     Een jaar later bestond deze uit ba en 59 naar Sint Maarten.
                                     160.012 man. Per 1 januari 2018 In 2017 zijn er 1.420 perso-
                                  ®
   Travel to the USA or Canada starting from 20.000 AAdvantage    waren er 73.172 mannen en nen overleden; 748 mannen en
                                     86.840 vrouwen op Curaçao. 672 vrouwen. Dit zijn er 62
   miles of American Airlines. TRAVEL WITH FEWER MILES!        Vorig jaar zijn er 1.548 kinderen minder dan in 2016. De meeste
                                     geboren; 793 zoons en 755 doch- personen die zijn overleden, be-
      MileSAAver ®        AAnytime ®     BOOK NOW:  ters. Dit is 242 kinderen minder vonden zich in de leeftijdscate-
    20.000 miles round trip using  15% discount     SEATS ARE  dan in 2016. In 2017 zijn 4.602 gorie van 80-84.
    Economy MileSAAver Awards  on Economy AAnytime   SUBJECT TO
       (limited availability)   Awards*     AVAILABILITY!
    PROMOTION AVAILABLE FOR MCB / AADVANTAGE CARDHOLDERS ONLY!    Avianca breidt vluchten uit
                         ®
   BOOKING DATES April 27  - May 20  2018            Van een onzer verslaggeefsters den en meer bezoekers, voorna-
                                     Willemstad - Met ingang van 3 melijk uit Brazilië, Ecuador, Ar-
   TRAVEL DATES  April 27  - May 20   2018           augustus breidt Avianca het aan- gentinië, Chili en veel meer lan-
          September 9  - November 14  2018          tal vluchten van en naar Bogota, den, aan te trekken.”
                                     Colombia, uit. Vanaf dan voert Naast de extra vluchten heeft
   Call to redeem your awards!                    de luchtvaartmaatschappij het Avianca ook aangekondigd met
                                     aantal wekelijkse vluchten met ingang van 17 juni haar vluchten
   Curaçao: +5999 869 5707
                                     vier op, hetgeen betekent dat uit te zullen voeren met een Air-
                                     dan vanuit Bogota elke week in bus 320 die een capaciteit biedt
                              DON’T HAVE AN
                             MCB / AADVANTAGE ®  totaal elf vluchten naar Curaçao van 350 stoelen.
                              CREDIT CARD YET?  worden uitgevoerd.
                              APPLY TODAY!                 Advertentie
                             CALL 466 1111 OR VISIT  De additionele non-stop
                              MCB-BANK.COM!
                                     vluchten van Bogota naar Cura-
                                     çao zullen op vrijdag, zaterdag,
   *  TERMS AND CONDITIONS:
   • This off er is valid for residents of Curaçao with an active MCB / AAdvantage® credit  Redemption of reduced mileage awards applies only to miles used from the
   card for redemption of:    Primary cardmember’s AAdvantage account and for bookings made as follows:  zondag en maandag plaatsvin-
    -  Roundtrip MileSAAver® awards in Main Cabin for 20,000 miles  - Call American Airlines Reservations (reservation service charge waived) den. Vertrek is om 7.57 uur in
    -  Roundtrip AAnytime® awards in Main Cabin with a discount of 15%  - Book at an American Airlines travel center (additional service charges may apply)
    -  Roundtrip combining one way MileSAAver® award in Main Cabin for 10,000 miles   - This off er is not valid for booking on aa.com or at airports. Bogota en aankomst 10.52 uur
    and one way AAnytime® award less a discount of 15% •  A $75 fee will be charged for award tickets booked less than 21 days prior to departure.
   • MileSAAver awards have limited availability especially during busy travel dates. This charge will be waived for AAdvantage Elite Status members. op Curaçao. In een verklaring
   •  15% discount applies to Economy AAnytime Level 1 and Level 2 awards only. •  Tickets booked under this promotion are subject to all taxes and fees associated with
   •  Awards can be booked from April 27 - May 20, 2018 for travel from: AAdvantage award seats and to the terms and conditions of the AAdvantage program. laat de Curaçao Tourist Board
    -  Curaçao: April 27 – May 20, 2018; September 9 – November 14, 2018 •  All awards are subject to limited space and changes without prior notice. (CTB) weten dat deze nieuwe
   •  The trip must originate in Curaçao and is valid for fl ights marketed and operated by  •  American Airlines, AAdvantage, MileSAAver, AAnytime and the Flight Symbol logo are marks
   American Airlines to the U.S. (does not include Hawaii or Alaska) and Canada.  of American Airlines, Inc. American Airlines reserves the right to change the AAdvantage  vluchten Curaçao goede verbin-
   •  1 free seven-day stopover permitted each way at a North American gateway such as  program at any time without prior notice and to end it with six months’ notice.
   Miami (MIA), Dallas-Fort Worth (DFW), Charlotte (CLT), Philadelphia (PHL), Los Angeles  •  American Airlines is not responsible for products and services off ered by other companies. dingsmogelijkheden biedt tot
   (LAX), Chicago (ORD), Phoenix (PHX) or New York Kennedy (JFK).  •  For more information about the AAdvantage program visit aa.com/aadvantage. For
                   more information about this reduced mileage award promotion call your local American  meer dan 108 Avianca-bestem-
                   Airlines reservations offi ce.
                                     mingen in 26 landen. ,,Boven-
                                     dien biedt dit de kans uit te brei-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10